ปัญหาวัสดุเกาะติดสายพาน (Adhering Material Problem)

Belt Cleaner Expert Company

ปัญหาวัสดุเกาะติดสายพาน (Adhering Material Problem)

August 12, 2008 ปัญหาจากเครื่องสายพานลำเลียง ปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน 0

            เมื่อทราบแล้วว่าปัญหาส่วนใหญ่คืออะไรบ้าง คราวนี้เรามาลองวิเคราะห์ลึกลงไปแต่ละปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด และเกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน เรามาเริ่มต้นกันที่ ปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพานหรือที่เราเรียกว่า “Carryback”

 

          ก่อนอื่นเราคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าตัวปัญหาว่ามีบุคลิกอย่างไร เพื่อให้เราจัดการได้ง่ายขึ้น โดยตั้งคำถามว่า อะไรคือนิยามของวัสดุเกาะติดย้อนมากับสายพาน Carryback?”

 

ในกระบวนการขนถ่ายลำเลียงวัสดุโดยเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) นั้นวัสดุที่ลำเลียงแบ่งออกเป็นสองชั้นคือชั้นบนที่เป็นวัสดุแห้งและหยาบ (Coarse material) ซึ่งจะถูกส่งผ่านไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ที่ต้องการ กับวัสดุที่ละเอียดมากๆ (Fine material) และมีความชื้นอยู่ค่อนข้างมากซึ่งสามารถเกาะตามผิวสายพานย้อนกลับมาทางด้านสายพานย้อนกลับ (Return Side) เรียกว่า “Carry Back”

วัสดุที่ติดอยู่ตามผิวของสายพานถือเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการสึกหรอ, วัสดุสะสมตามลูกกลิ้งรีเทิร์น, สายพานเลื้อย, ทำให้ชิ้นส่วนอื่นเสียหาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของโรงงาน การสะสมของวัสดุที่บริเวณใต้เครื่องลำเลียงหรือที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นจึงควรมีการทำความสะอาดสายพานเพื่อกำจัดวัสดุออกจากเครื่องสายพานลำเลียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงาน 

 

 

          การวิเคราะห์วัสดุเกาะผิวสายพาน (Analyzing Carryback)

          การที่วัสดุเกาะติดผิวสายพานย้อนกลับมาถือเป็นสิ่งปกติของการทำงานของเครื่องจักรชนิดนี้ เพราะวัสดุส่วนที่เกาะติดมานั้นเป็นส่วนที่ละเอียดและมีความชื้นมาก เมื่อเกาะติดกลับมาเจอกับอากาศในช่วงรีเทิร์นนั้น อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้จึงแห้งเร็วและตกร่วงลงสู่จุดที่มันผ่านไป แต่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นนี้ทำความยุ่งยากใจ และเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอื่นตามมาดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นเราจึงได้มีศึกษาเกี่ยวกับ carryback เพื่อหาวิธีจัดการที่เหมาะสม

 

            ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการวัสดุเกาะติดผิวสายพานลำเลียง (The Cost of Carryback) บางครั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้อาจมากกว่าการจัดการปัญหาเรื่องการหกหล่นของวัสดุที่จุดขนถ่ายลำเลียงเสียอีก เพราะการทำความสะอาดสามารถจัดการให้แล้วเสร็จเพียงจุดเดียงคือที่บริเวณจุดขนถ่ายวัสดุเท่านั้น แต่การทำความสะอาดเศษวัสดุที่เกิดจากการเกาะติดตามผิวสายพานลำเลียงกลับมานั้นต้องทำทุกจุดตลอดแนวความยาวของสายพานลำเลียงทั้งเส้น ยิ่งถ้าเป็นสายพานที่ยาวมากก็ยิ่งเสียเวลา และ ค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย

 

          นอกจากนี้ลูกกลิ้งรีเทิร์นที่รองรับสายพานด้านรีเทิร์นจะเกิดการสึกหรอจากการสะสมของเศษวัสดุ เกิดการเสียดสีจนเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆ อีกตามมาตลอดทั้งเส้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของเครื่องสายพานลำเลียงมีการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานสั้นลง เช่น พูเล่ย์ ลูกกลิ้งลำเลียง ลูกกลิ้งรีเทิร์น เมื่อเกิดการสะสมเกาะติดตามผิวของลูกกลิ้งแล้วจะทำให้ลูกกลิ้งมีแรงเสียดทานต่อการหมุนมากขึ้น มีผลให้ลูกปืนของลูกกลิ้งแตกเสียหายได้เร็วขึ้น ส่วนตัวสายพานเอง เมื่อมีการสะสมของวัสดุบริเวณใต้เครื่องสูงจนถึงสายพาน จะเกิดการเสียดสีระหว่างสายพานกับวัสดุนั้นทำให้ผิวหน้าสายพานสึกหรอแล้วกว่าที่ควรเป็น

 

            การวัดปริมาณวัสดุเกาะติดผิวสายพานย้อนกลับมา (Measuring Levels of Carryback) ปัญหาเรื่องการจัดการวัสดุเกาะติดตามผิวสายพานเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรทำความเข้าใจ และต้องทราบว่ามีวัสดุเกาะผิวสายพานกลับมาเป็นปริมาณเท่าใด เมื่อเรารู้แล้วก็สามารถเลือกวิธีหรืออุปกรณ์ในการจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเมื่อมีการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ก็สามารถใช้ปริมาณวัสดุที่เกาะติดผิวสายพานเป็นตัววัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้นๆ ได้อีกด้วย

 

            เมื่อกล่าวถึงวิธีการวัดปริมาณวัสดุเกาะติดสายพานก็อยากจะกล่าวถึงเครื่องมือวัดซึ่งเท่าที่ทราบน่าจะใช้ที่ต่างประเทศ ยังไม่มีการนำมาใช้ที่เมืองไทยของเรา นั่นคือเครื่องวัดที่เรียกว่า “Carryback Gauge” เป็นอุปกรณ์ช่วย

 

            การคำนวณปริมาณวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Calculating the Carryback) สมมุติว่าวัดปริมาณวัสดุเกาะติดผิวสายพานได้ 1 กรัม ที่ขูดมาจากสายพานยาว 1.2 เมตร สายพานวิ่งด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที จะได้ปริมาณวัสดุเกาะติดผิวสายพานทั้งสิ้น 3.33 กรัม/วินาที หรือคิดเป็น 12 กิโลกรัม/ชั่วโมง ถ้าเครื่องจักรทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ จะได้ปริมาณวัสดุเกาะติดสายพาน 1440 กิโลกรัม หรือ 1.4 ตันต่อสัปดาห์  

 

จะเห็นได้ว่าวัสดุที่เกาะติดผิวสายพานแม้เพียงปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมรวมกันเป็นปริมาณมากๆได้ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงก็ถือได้ว่าเกิดความสูญเสียในกระบวนการสูง อาจนำมาซึ่งต้นทุนในการผลิตสูงตามไปด้วย หรือถ้าพวกถ่านหินหรือวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ต้องมีการเข้าเก็บกวาด ก็เป็นผลเสียต่อพนักงาน

 

ในบางครั้งอาจต้องมีการจ่ายเงินในอัตราที่สูงเพื่อการทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ออกจากใต้เครื่องจักรก็ถือเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นได้เหมือนกัน ดังนั้นควรจะดำเนินการจัดการออกไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสะสมนั่นคือ การทำความสะอาดที่จุดขนถ่ายวัสดุโดยการติดตั้ง อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่มีประสิทธิภาพสูงๆ เพื่อกำจัดวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Carryback) ออก เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในคราวหน้า

 

Leave a Reply