ทางออกของปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพานลำเลียง (Solution of Carryback)

Belt Cleaner Expert Company

ทางออกของปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพานลำเลียง (Solution of Carryback)

August 13, 2008 ทางแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน 0

           ในเมื่อเราไม่สามารถห้ามวัสดุเกาะติดสายพานลำเลียงได้ ดังนั้นวิธีที่เราสามารถทำได้ก็คงหนีไม่พ้นก็การขูดวัสดุเกาะติดเหล่านั้นออกจากผิวสายพาน และการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานก็เป็นทางเลือกต้นๆในการนำใช้แก้ไขปัญหานี้

ในอดีตที่ผ่านมาอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานทำมาจากยาง เศษสายพาน ปรับตั้งแรงกดโดยใช้น้ำหนักถ่วงแต่ทำความสะอาดไม่ค่อยได้ผลมากนักแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลย และได้มีการพัฒนาออกแบบใหม่เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ยืดอายุการใช้งานสายพาน และชิ้นส่วนต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เต็มตามอายุการใช้งานที่แท้จริง ระบบการทำความสะอาดสายพานต้องออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย บำรุงรักษาและปรับตั้งได้โดยสะดวกรวมถึงการเปลี่ยนใบทำความสะอาดก็ต้องสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยเช่นกัน เพื่อลดเวลาในการบำรุงรักษา ใบควรทำจากวัสดุที่ทนสึกเพื่อให้มีอายุการใช้งานให้นานขึ้น ชุดปรับตั้งแรงกดต้องสามารถรักษาแรงกดที่สม่ำเสมอ เพื่อกำจัดวัสดุที่เกาะผิวของสายพานออกให้ได้มากที่สุด 

วัสดุที่ถูกกำจัดจากผิวของสายพานต้องตกลงไปในชู้ดตามวัสดุที่ลำเลียงไปปกติ แต่ถ้าชู้ดแคบมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการติดตั้งก็อาจจะต้องมีการดัดแปลงเพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตามที่ออกแบบมา

 

นิยามของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียง (Belt Cleaner Definition)

 

  อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียง คือ อุปกรณ์ที่ขุดเอาวัสดุที่เกาะติดตามผิวของสายพานกลับมาหลังจากที่สายพานวิ่งผ่านจุดจ่ายวัสดุมาแล้ว

“A Conveyor belt cleaner is any accessory used to remove material adhering to the carrying side of a conveyor belt after the normal point of material discharge.”

          CEMA: Conveyor Equipment Manufactures Association เป็นผู้ให้นิยามในข้างต้นเอาไว้

และก็มีคำแนะนำดีดีจาก CEMA เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียงดังนี้

1.      ณ จุดขนถ่ายลำเลียง (Transfer point) แต่ละจุดนั้นควรจะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือ เครื่องสายพานลำเลียงควรออกแบบเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่อาจจะมีในอนาคต

2.      อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานควรมีความกว้างอย่างตามค่าที่กำหนดตามตาราง 1.1

3.      ควรออกแบบชู้ด (Chute) เพื่อรองรับการทำความสะอาดสายพานที่เหมาะสม

4.      จะต้องปรับค่าและตำแหน่งของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานตามที่ผู้ผลิตกำหนด

5.      ผู้ผลิตและผู้ใช้งานจะต้องใช้มาตรฐานอันเดียวกันในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน

6.      ชู้ดและทางเดินโดยรอบชู้ดควรออกแบบให้เอื้ออำนวยต่อการติดตั้ง ปรับตั้ง และบำรุงรักษา อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน

 

คงไม่ต้องถามแล้วว่าทำไมเราถึงต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน แต่อยากจะกล่าวถึงข้อดีที่เป็นผลพลอยได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานไว้ดังนี้คือ

1.       ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดสายพาน

2.       ลดต้นทุนในงานซ่อมบำรุง เพราะช่วยยืดอายุการทำงานของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ต่างๆ  เช่น ลูกกลิ้ง, พูเล่ย์, รอยต่อของสายพาน เหล่านี้เป็นต้น โดยถ้าอายุการใช้งานนานขึ้นรอบการเปลี่ยนก็จะนานขึ้นด้วยเช่นกัน

3.       เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องสายพานลำเลียงให้สูงขึ้น เนื่องจากช่วยลดการหยุดเครื่องจักรแบบฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัย (Unscheduled downtime)

4.       ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานกับเครื่องลงได้

 

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียงและเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Cleaner and Conveyors)

            ในการเลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานนั้นมีปัจจัยในการพิจารณาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น สภาพของสายพาน, ชนิดของการต่อสายพาน, ความเร็วของสายพาน, ชนิดของวัสดุที่ลำเลียง, อุณหภูมิของวัสดุ, ขนาดอนุภาค และความชื้นของวัสดุ

            สิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรกในการออกแบบอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานก็คือ ต้องไม่ทำความเสียหายให้กับผิวสายพาน, รอยต่อสายพาน และตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานเองด้วย

            ตำแหน่งของการติดตั้งก็ไม่อาจจะมองข้ามไปได้ เพราะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่พ้นจากแนวทางหลักของการส่งวัสดุ (Flow of main material) และเศษวัสดุทีถูกขูดออกมาต้องไม่สะสมตามโครงสร้าง และใบของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน ที่หัวพูเล่ย์หรือตำแหน่งใกล้ๆหัวพูเล่ย์เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการติดตั้งมากที่สุด เพราะที่หัวพูเล่ย์นั้นสายพานถูกรองรับด้วยพูเล่ย์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สายพานนิ่งที่สุดนั่นจะทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดได้ดีที่สุดเช่นกัน

           

ความกว้างของใบทำความสะอาดสายพานลำเลียง (Blade Width)

            อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานบางตัวออกแบบมาที่ความกว้างของใบน้อยกว่าหน้ากว้างของสายพานและค่าที่น้อยที่สุดที่ยอมรับได้แสดงดังตารางที่ 1.1  

            ตาราง 1.1 แสดงค่าความกว้างใบทำความสะอาดสายพานโดยเฉลี่ย

 

หน้ากว้างสายพาน

(มม.)

ความกว้างใบทำความสะอาด

ที่น้อยที่สุด(มม.)

450

300

600

400

750

500

900

600

1050

700

1200

800

1350

900

1500

1000

1800

1200

2100

1400

2400

1600

                                  ที่มา:Belt conveyors for bulk materials, Sixth edition

      ในคราวหน้าเราจะมาพูดกันถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียงแต่ละประเภท ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

 

Leave a Reply