การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก II

Belt Cleaner Expert Company

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก II

September 6, 2008 Primary belt cleaner ทางแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน วีดีโอตัวอย่าง อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน 0

AHCT : At Head Cleaner Tungsten-carbide Blade

เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นแรกอีกรุ่นหนึ่ง ของ “SOLUTION” ที่เหมาะสมกับสายพานลำเลียงวัสดุจำพวกที่มีความสามารถในการทำให้เกิดการสึกหรอสูง เช่น แก้ว ขี้เถ้าของถ่านหิน ฯลฯ

ในกรณีที่นำมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนี้ เป็นเหมืองหินแห่งหนึ่ง วัสดุมีดินเหนียว และน้ำเจือปนอยู่

หวังว่าคงเป็นอีกตัวอย่างที่อาจจะสามารถช่วยในการพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานให้เหมาะสมกับงาน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยของเรา

 

Leave a Reply