การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก

ตัวอย่างการทำงานของ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก (Pre-cleaner) ของ “SOLUTION”

AHC Model >> AHCU: At Head Cleaner Urethane Blade

Showing>>>

เอาไว้เดี๋ยวจะคอยอัพเดรตตัวอย่างมาเก็บไว้มากๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้งานให้เหมาะสมต่อไป

Leave a Reply