อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน (Belt cleaner)

Belt Cleaner Expert Company

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน (Belt cleaner)

September 1, 2008 ทางแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน 0

       ปกติแล้วระบบการทำความสะอาดสายพานที่มีประสิทธิภาพสูงมักจะประกอบไปด้วย อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner) กับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ทำงานควบคู่กัน ทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ติดตั้งที่ตำแหน่งพูเล่ย์หัวขับ ตรงตำแหน่งที่วัสดุถูกจ่ายออกไป ซึ่งโดยปกติเรามักจะเรียกว่า อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner) และอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) อีกหนึ่งชุดหรือมากกว่า ในตำแหน่งที่สายพานเริ่มพ้นออกมาจากพูเล่ย์หัวขับ

 

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner or Primary belt Cleaner)

อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นที่สอง (Secondary Belt Cleaner)

 

 

Leave a Reply