มุมของใบทำความสะอาดสายพาน (Blade Angle)

Belt Cleaner Expert Company

มุมของใบทำความสะอาดสายพาน (Blade Angle)

September 2, 2008 ทางแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน 0

มุมของใบทำความสะอาดสายพานลำเลียง (Blade Angle)

                เมื่อพูดถึงชนิดของใบทำความสะอาดแล้วก็อดไม่ได้ที่ต้องกล่าวถึงมุมที่ใบทำความสะอาดสัมผัสกับผิวของสายพานลำเลียง เพราะก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ ซึ่งมีอยู่สามมุมที่ไม่ใช่สามหนุ่มสามมุม แต่เป็นมุมที่ใบทำความสะอาดทำกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน ดังนี้

 

          เมื่อเปรียบเทียบที่แรงกดเท่าๆกันแล้ว :

                                                                      

       มุมแหลม : มุมนี้จะให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงน้อยที่สุด และก็มีโอกาสทำความเสียหายให้สายพานน้อยที่สุด

 

                มุมฉาก : มุมนี้ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงกลางๆ และมีโอกาสทำความเสียหายให้กับสายพานกลางๆ

 

                มุมป้าน : มุมนี้จะให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงมากที่สุด และสามารถทำความเสียหายให้กับสายพานลำเลียงได้มากที่สุดเช่นกัน

 

 

 เอาหล่ะคราวนี้ก็พอจะนึกภาพการทำงานของแต่ละมุมกันแล้ว

 

 

Leave a Reply