อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner or Primary belt Cleaner)

Belt Cleaner Expert Company

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner or Primary belt Cleaner)

September 1, 2008 Primary belt cleaner ทางแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน 0

เป็นอุปกรณ์ที่ขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Carryback) ออกจากสายพานได้ในปริมาณมาก จึงทำให้เหลือวัสดุที่มีอนุภาคเล็กและชื้นเท่านั้นที่สามารถผ่านมาจนถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) และป้องกันการโอเวอร์โหลด (Overload) ของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานจากการที่วัสดุเกาะติด (Carryback) ไหลท่วมทั้งชุด

 

 

การติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ตำแหน่งพูเล่ย์หัวขับเหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ทำให้สามารถขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพานออกได้ง่ายที่สุด เพราะ ณ ที่นี่สายพานนิ่งอยู่บนพูเล่ย์หัวขับ สายพานไม่มีการสบัดและสั่นสะเทือน และวัสดุที่ถูกขูดออกนั้นก็สามารถล่วงลงชู้ดเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้เลย โดยที่ไม่ต้องมาจัดการอะไรอีก

 

 

และเพื่อการปกป้องสายพาน และรอยต่อของสายพานไม่ให้เกิดความเสียหายนั้น มีข้อแนะนำอีกเล็กน้อย คือ ถ้าใบทำความสะอาดทำจากอีลาสโตเมอร์ เช่น โพลียูรีเทน (PU) หรือยาง (Rubber) สามารถให้ใบทำความสะอาดทำมุมป้านกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานได้ แต่ถ้าหากใบทำความสะอาดทำจากโลหะใบทำความสะอาดต้องทำมุมฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน ห้ามทำมุมป้านโดยเด็ดขาดเพราะมีโอกาสทำความเสียหายต่อสายพานอย่างมาก

 

 

 ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้นจะขึ้นอยู่กับ การออกแบบ การติดตั้งให้ตรงตามตำแหน่งที่ออกแบบมาให้มากที่สุด วัสดุที่ใช้ในการทำใบทำความสะอาด และปริมาณของวัสดุที่เกาะติดตามผิวสายพานมา (Carryback) นั่นเอง

 

Leave a Reply