อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานกับอายุการใช้งานของสายพาน (Belt Cleaner and Belt Life)

Belt Cleaner Expert Company

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานกับอายุการใช้งานของสายพาน (Belt Cleaner and Belt Life)

October 6, 2008 ทางแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน 0

ต่อคำถามที่ว่าเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแล้ว จะมีผลให้ผิวหน้าหรืออายุการใช้งานของสายพานสั้นลงมากน้อยแค่ไหน? นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและสำคัญมาก เพราะสายพานลำเลียงมีราคาแพง คงไม่คุ้มถ้าหากต้องมีการเปลี่ยนสายพานอยู่บ่อย ๆ

 

การสึกหรอของผิวหน้าสายพานนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างใบทำความสะอาดสายพานกับผิวของสายพานลำเลียงที่สัมผัสเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่ใบทำความสะอาดสายพานทำจากอีลาสโตเมอร์ จะเกิดการสึกหรอในอัตราสูงขึ้นเมื่อเดินเครื่องโดยไม่มีวัสดุบนสายพาน

 

งานวิจัยเกี่ยวกับ “Belt cleaner and top cover wear” โดย R. Todd Swinderman and Douglas Lindstrory เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่มีผลต่ออายุการใช้งานของสายพาน ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานก่อให้เกิดการสึกหรอของสายพานได้จริง แต่อัตราการสึกหรอนั้นน้อยกว่าการสึกหรอของสายพานที่ทำงานในสภาวะที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน เพราะการสึกหรอจากการที่วัสดุเกาะติดผิวสายพานมันมากกว่า

 

แรงกดที่ใช้งาน และปริมาณของวัสดุที่ต้องขูดออกจากสายพาน ก็มีผลต่ออัตราการสึกหรอของทั้งสายพาน และใบทำความสะอาดสายพาน ดังนั้น ควรต้องใช้แรงกดที่เหมาะสมเพื่อให้มีการสึกหรอของสายพานและใบทำความสะอาดสายพานให้น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบของ Bureau of Mines’

 

ผลของการทดสอบเปรียบเทียบ อายุการใช้งานของสายพานกับความเสียหายของสายพานในการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดและระบบซีลกันฝุ่น เทียบกับการไม่ใช้งานระบบใดเลย โดยทดสอบที่ประเทศอินเดีย ที่มากกว่า 300,000ชม. การทำงาน ของสายพานทั้งหมด 213 เส้น ในการลำเลียงถ่านหินลิกไนต์, ปูนขาว และแร่เหล็ก ผลการทดสอบพบว่า ในกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน และระบบซีลกันฝุ่น มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 150% (ต้องการ 50% ของการทำความสะอาดโดยคน) จากผลการทดสอบนี้ แสดงว่า ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานจะนำมาซึ่งความสึกหรอของสายพานอยู่บ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานและสายพาน ก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ที่มา : The Practical resource for total dust & Material control, By R. Todd Swinderman, P.E., Larry J. Goldbeck & Andrew D. Marti

 

 

Leave a Reply