การจัดการวัสดุที่ขูดออกจากสายพาน (Handling the Removed Material)

Belt Cleaner Expert Company

การจัดการวัสดุที่ขูดออกจากสายพาน (Handling the Removed Material)

October 5, 2008 ทางแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน 0

วัสดุที่ถูกขูดออกจากผิวสายพานด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานนั้น ถ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานสามารถที่จะติดตั้งตรงตามตำแหน่งที่ออกแบบ รูปแบบ และขนาดของชู้ดก็เอื้ออำนวย ก็จะไม่ต้องมากำจัดหรือจัดการงานในส่วนนี้อีก แต่ถ้าบางกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งตามตำแหน่งได้ หรือถ้าติดได้ แต่ชู้ดไม่เอื้ออำนวย เช่น มุมลาดเทน้อยไป  วัสดุที่อุปกรณ์ทำความสะอาดขูดออกจากสายพานก็จะร่วงลงสะสมตามผนังชู้ด ซึ่งมีมุมลาดเทไม่พอ ทำให้มีการสะสมมากขึ้น จนเกิดปัญหาใหม่ตามมาอีก ดังนั้น เราอาจต้องมีการติดอุปกรณ์ช่วยในการจัดการวัสดุเหล่านี้ให้ง่ายขึ้น และเสียเวลาน้อยลงได้ โดย

  1. Dribble Chutes แก้ไขการไหลของวัสดุ โดยการดัดแปลงชู้ด (Chute) ผนังด้านที่รับวัสดุจากอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานให้มีมุมลาดเทมากขึ้นให้เหมาะสมกับค่าการไหลของวัสดุ แต่ถ้าหากมีพื้นแคบที่ไม่เพียงพอต่อการปรับมุม อาจต้องใช้ระบบแอร์กระแทก (Impact Air) เข้าช่วยหรืออาจใช้วิธีการเปลี่ยนสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของวัสดุให้มีความเสียดทานน้อยลง (ลื่นมากขึ้น) โดยการติดไลนิ่งที่ผนังชู้ด (Chute Lining) ด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติลื่นและทนต่อการเสียดสีได้ดี

       2.    เครื่องกวาดเศษวัสดุ (Scavenger Conveyor)

           เป็นการติดตั้งเครื่องลำเลียงเล็ก ๆ อีกตัว บริเวณใต้สายพานเริ่มจากทางลงรวมเข้ากับชู้ด ไปจนถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานตัวสุดท้ายของระบบ   เพื่อกวาดวัสดุเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ซึ่งอาจจะใช้เป็น สกรูลำเลียง,โซ่ลำเลียง หรือการลำเลียงโดยอาศัยการสั่นสะเทือน (Vibratory Conveyor)  ก็เลือกให้เหมาะสมกับวัสดุนั้น ๆ    

 

 

 

Leave a Reply