การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT

SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide
 

         เป็นการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT ทำงานกับการลำเลียงเศษแก้วที่มีความชื้นสูง และมีทรายเจือปน กับสายพานลำเลียงหน้ากว้าง 650 mm

Leave a Reply