อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (ภาคต่อ)

Belt Cleaner Expert Company

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (ภาคต่อ)

October 5, 2008 Secondary belt cleaner ทางแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนที่สองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner)

 

จัดเป็น Secondary Belt Cleaner ประเภทหนึ่ง ในเครื่องสายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่ไปมาได้สองทางนั้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานทั้งสองทาง คือ ช่วงพูเล่ย์หัวขับ(Head Pulley) และพูเล่ย์ตาม (Tail Pulley) เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ทั้งขาไปและขากลับ ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้น (Pre Cleaner) ควบคู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบที่ใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนสองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner) ซึ่งต้องออกแบบมาให้ติดตั้งให้ใบทำความสะอาดทำมุมฉากกับสายพาน พร้อมด้วยระบบปรับตั้งแรงกดต้องกระทำในทิศทางขึ้นลง ตั้งฉากกับสายพานเสมอด้วยเช่นกัน

 

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบหมุน (Rotary Belt Cleaner)

 

ลักษณะเหมือนลูกกลิ้งรีเทริ์น แต่มีคลีบเกลียวทำจากยาง หรือโพลียูรีเทน เป็นเกลียววนซ้าย และวนขวา โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกึ่งกลางของลูกกลิ้ง ชุดลูกกลิ้งมีทั้งแบบที่หมุนไปตามแรงขับของสายพาน (Freewheeling) และแบบที่ใช้ต้นกำลังจากแหล่งข้างนอกมาขับเช่นมอเตอร์ (Driven)

 

หลักการทำงานก็คือ เมื่อสายพานเคลื่อนไปจะพาให้ชุดลูกกลิ้งหมุน และที่สันเกลียวซึ่งสัมผัสกับผิวของสายพานก็จะเป็นแรงกดทำให้วัสดุเกาะติดตามผิวสายพานหลุดร่วงออกได้  อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานชนิดนี้สามารถใช้งานกับสายพานที่มีการต่อซ่อมด้วยกิ๊บ ส่วนประสิทธิภาพในการทำงานนั้นไม่ค่อยมากนัก

 

อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแปรงปัด (Brush Belt Cleaner)

คล้ายกันกับอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบหมุน (Rotary Cleaner) เพียงเปลี่ยนจากเกลียวโพลีเมอร์ มาเป็นขนแปรงปัด ซึ่งเหมาะสมกับวัสดุที่แห้งละเอียด และสายพานที่มีการชำรุดเป็นหลุมผิวหน้าไม่เรียบจะทำความสะอาดได้ดี แต่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้กับวัสดุที่มีความชื้นสูง หรือวัสดุเหนียว เพราะจะทำให้วัสดุเหล่านั้นสะสมตามขนแปรงจนไม่สามารถทำความสะอาดได้

 

อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบลม (Pneumatic / Air Knife Belt Cleaner)

                อาศัยแรงลมที่ผ่านหัวพ่นลมให้ลมรีดออกเป็นเหมือนใบมีดเพื่อปาดเอาวัสดุที่เกาะติดผิวสายพานออก ข้อดี ไม่ทำให้มีชิ้นส่วนใดสึกหรอ และสามารถใช้งานกับสายพานที่ต่อซ่อมด้วยกิ๊บได้ เหมาะสำหรับวัสดุที่แห้ง หรือวัสดุที่เปียกมาก ๆ (Extremly wet Material) ส่วนข้อเสียก็คือ ลมที่พ่นออกไปปาดวัสดุนั้นจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของวัสดุเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศและนอกจากนั้นก็ทำให้เกิดการสะสมของวัสดุที่ส่วนต่าง ๆ ของชู้ดอีกด้วย

 

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบใช้น้ำมาช่วยในกระบวนการ (Belt Washing Station) 

เป็นการพ่นน้ำผ่านหัวฉีดที่แรงดันน้ำต่างกันสองระดับ คือ ชุดหัวฉีดชุดแรกพ่นน้ำด้วยแรงดันต่ำ และมีละอองน้ำขนาดเล็กมาก ๆ และชุดที่สองเป็นชุดหัวฉีดพ่นน้ำแรงดันสูง เพื่อปาดวัสดุที่เกาะติดผิวสายพานออก จากนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานชนิดทีกวาดรีดน้ำออกจากสายพานได้มาก ๆ ถือเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง แต่จะมีปัญหาในส่วนของการจัดการวัสดุที่ขูดออกซึ่งมีน้ำปนอยู่ ต้องออกแบบให้เหมาะสมด้วย และอีกอย่าง ระบบนี้ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำ และใช้น้ำในการทำงาน ทำให้ยุ่งยากและสิ้นเปลือง และในบางอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถใช้น้ำเข้าไปในระบบได้ด้วยข้อจำกัดของกระบวนการผลิต

 

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานทนอุณหภูมิสูง (High Temperature Cleaner)

                ในกรณีที่วัสดุที่ลำเลียงมีอุณหภูมิสูง อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานก็ต้องใช้วัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิสูงเช่นกัน  แต่ลักษณะโดยทั่วไปก็จะออกแบบเป็นเหมือนอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น

 

 

Leave a Reply