Belt Cleaner Expert Company

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานกับพลังงานที่เพิ่มขึ้น

         การติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานนั้น นอกจากจะช่วยทำความสะอาดสายพานแล้วยังทำให้เครื่องสายพานลำเลียง (Belt conveyor) มีความต้องการกำลังม้าในการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน   การขูดเอาวัสดุเกาะติดย้อนกลับออกจากสายพานด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน ซึ่งเป็นการอาศัยแรงกดที่สม่ำเสมอโดยใบทำความสะอาดสายพานกระทำต่อสายพาน และแรงกดที่กระทำโดยใบทำความสะอาดสายพานนี้จะก่อให้เกิดแรงต้านหรือแรงเสียดต่อการหมุนขับเคลื่อนให้สายพานทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้น   แต่จะมีพลังงานสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน และอยู่ในช่วงที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ เพื่อแลกกับการแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดสายพานย้อนกลับซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆ อีกมากมายดังที่กล่าวไว้ในบทความอื่นๆ ในเว็บไซด์แห่งนี้   กระบวนการหากำลังม้าที่ต้องการใช้ของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความเร็วและพลังงานที่สามารถเอาชนะต่อแรงเสียดทานทั้งหมดในระบบขณะเริ่มเดินเครื่อง เพื่อขับให้สายพานเคลื่อนที่ขนถ่ายลำเลียงวัสดุ ซึ่งแรงนี้หาจากแรงบิด (Torque) กระทำที่เพลาของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างสายพานกับใบทำความสะอาดสายพาน (Coefficient of friction) และแรงยึดเกาะของวัสดุติดสายพานย้อนกลับ (Carryback Cohesive strength) เพราะค่าต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อแรงเสียดทานที่เกิดเพิ่มขึ้นของระบบนั่นเอง  การคำนวณค่ากำลังม้าที่ต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน นั้นสามารถหาได้โดยใช้สมการ  F (lbs)   = BDW (inch) x Load (lbs/inch)                                    (1)  Horsepower (hp) = [F (lbs) x f x v (ft/min)]/33,000                  …
Read more


October 20, 2008 1

SCCU Secondary Curve Cleaner

         SCCU: Secondary Curve Cleaner Urethane Blade             ลักษณะการออกแบบเป็นเหมือนกับ รุ่น SCCT เกือบทุกอย่างมี แตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้ทำเป็นใบทำความสะอาดโดยรุ่น SCCU ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ โพลียูริเทน (Polyurethane: PU) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นคล้ายกับยาง แต่ลื่น และทนต่อการสึกหรอได้สูงกว่ายาง จึงทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้กับสายพานที่ต่อซ่อมด้วยโลหะหรือกิ๊บต่อสายพานได้ ซึ่งรุ่น SCCT ทำไม่ได้       


October 6, 2008 1

AHCU Primary Belt Cleaner

AHCU : At Head Cleaner Polyurethane Blade                                                                          ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ โพลียูริเทน (Polyurethane) มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่ายาง (Rubber) ทุกชนิดหลายเท่า  ส่วนลักษณะรูปแบบเหมือนกับรุ่น AHCT ทุกประการ ต่างกันที่วัสดุที่ใช้ในการทำใบทำความสะอาดเท่านั้น   ข้อดีคือไม่ทำความเสียหายให้กับสายพานในกรณีถ้าเราปรับตั้งแรงกดมากเกินกว่าค่าที่กำหนด แต่จะให้เครื่องสายพานลำเลียงสูยเสียพลังงานมากขึ้น ใบทำความสะอาดสึกเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นหรืออาจถึงขั้นที่ใบทำความสะอาดเสียหายจากแรงกดได้   ข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้กับการทำงานในอุณหภูมิสูงได้ อายุการใช้งานสั้นกว่ารุ่น AHCT          


October 6, 2008 0

AHCT Primary belt Cleaner

AHCT : At Head Cleaner Tungsten-Carbide Blade                                                                                                                        ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ ทังสเตน-คาร์ไบด์ (Tungsten-Carbide) ซึ่งมีคุณสมบัติลื่น มีความทนทานต่อการสึกหรอได้ดี แต่ข้อเสียก็คือเปราะ แตกง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก   ลักษณะของใบทำความสะอาดออกแบบให้โค้งรับกับลูกกลิ้งขับ แต่ละใบกว้าง 150 มิลลิเมตร โดยประมาณและมียางรองรับการสั่นสะเทือนของแต่ละใบ ทำให้แต่ละใบทำงานแยกอิสระจากกันอย่างแท้จริง ใบทำความสะอาดจึงมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาการสต็อกสินค้าเพราะสายพานทุกหน้ากว้างก็ใช้เหมือนกันเพียงแต่จำนวนชิ้นต่อชุดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของสายพานนั้นๆ                                 


October 6, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานกับอายุการใช้งานของสายพาน (Belt Cleaner and Belt Life)

ต่อคำถามที่ว่าเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแล้ว จะมีผลให้ผิวหน้าหรืออายุการใช้งานของสายพานสั้นลงมากน้อยแค่ไหน? นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและสำคัญมาก เพราะสายพานลำเลียงมีราคาแพง คงไม่คุ้มถ้าหากต้องมีการเปลี่ยนสายพานอยู่บ่อย ๆ   การสึกหรอของผิวหน้าสายพานนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างใบทำความสะอาดสายพานกับผิวของสายพานลำเลียงที่สัมผัสเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่ใบทำความสะอาดสายพานทำจากอีลาสโตเมอร์ จะเกิดการสึกหรอในอัตราสูงขึ้นเมื่อเดินเครื่องโดยไม่มีวัสดุบนสายพาน   งานวิจัยเกี่ยวกับ “Belt cleaner and top cover wear” โดย R. Todd Swinderman and Douglas Lindstrory เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่มีผลต่ออายุการใช้งานของสายพาน ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานก่อให้เกิดการสึกหรอของสายพานได้จริง แต่อัตราการสึกหรอนั้นน้อยกว่าการสึกหรอของสายพานที่ทำงานในสภาวะที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน เพราะการสึกหรอจากการที่วัสดุเกาะติดผิวสายพานมันมากกว่า   แรงกดที่ใช้งาน และปริมาณของวัสดุที่ต้องขูดออกจากสายพาน ก็มีผลต่ออัตราการสึกหรอของทั้งสายพาน และใบทำความสะอาดสายพาน ดังนั้น ควรต้องใช้แรงกดที่เหมาะสมเพื่อให้มีการสึกหรอของสายพานและใบทำความสะอาดสายพานให้น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบของ Bureau of Mines’   ผลของการทดสอบเปรียบเทียบ อายุการใช้งานของสายพานกับความเสียหายของสายพานในการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดและระบบซีลกันฝุ่น เทียบกับการไม่ใช้งานระบบใดเลย โดยทดสอบที่ประเทศอินเดีย ที่มากกว่า 300,000ชม. การทำงาน ของสายพานทั้งหมด 213 เส้น ในการลำเลียงถ่านหินลิกไนต์, ปูนขาว และแร่เหล็ก…
Read more


October 6, 2008 0

การจัดการวัสดุที่ขูดออกจากสายพาน (Handling the Removed Material)

วัสดุที่ถูกขูดออกจากผิวสายพานด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานนั้น ถ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานสามารถที่จะติดตั้งตรงตามตำแหน่งที่ออกแบบ รูปแบบ และขนาดของชู้ดก็เอื้ออำนวย ก็จะไม่ต้องมากำจัดหรือจัดการงานในส่วนนี้อีก แต่ถ้าบางกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งตามตำแหน่งได้ หรือถ้าติดได้ แต่ชู้ดไม่เอื้ออำนวย เช่น มุมลาดเทน้อยไป  วัสดุที่อุปกรณ์ทำความสะอาดขูดออกจากสายพานก็จะร่วงลงสะสมตามผนังชู้ด ซึ่งมีมุมลาดเทไม่พอ ทำให้มีการสะสมมากขึ้น จนเกิดปัญหาใหม่ตามมาอีก ดังนั้น เราอาจต้องมีการติดอุปกรณ์ช่วยในการจัดการวัสดุเหล่านี้ให้ง่ายขึ้น และเสียเวลาน้อยลงได้ โดย Dribble Chutes แก้ไขการไหลของวัสดุ โดยการดัดแปลงชู้ด (Chute) ผนังด้านที่รับวัสดุจากอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานให้มีมุมลาดเทมากขึ้นให้เหมาะสมกับค่าการไหลของวัสดุ แต่ถ้าหากมีพื้นแคบที่ไม่เพียงพอต่อการปรับมุม อาจต้องใช้ระบบแอร์กระแทก (Impact Air) เข้าช่วยหรืออาจใช้วิธีการเปลี่ยนสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของวัสดุให้มีความเสียดทานน้อยลง (ลื่นมากขึ้น) โดยการติดไลนิ่งที่ผนังชู้ด (Chute Lining) ด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติลื่นและทนต่อการเสียดสีได้ดี        2.    เครื่องกวาดเศษวัสดุ (Scavenger Conveyor)            เป็นการติดตั้งเครื่องลำเลียงเล็ก ๆ อีกตัว บริเวณใต้สายพานเริ่มจากทางลงรวมเข้ากับชู้ด ไปจนถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานตัวสุดท้ายของระบบ   เพื่อกวาดวัสดุเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ซึ่งอาจจะใช้เป็น สกรูลำเลียง,โซ่ลำเลียง หรือการลำเลียงโดยอาศัยการสั่นสะเทือน (Vibratory Conveyor)  ก็เลือกให้เหมาะสมกับวัสดุนั้น ๆ        


October 5, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (ภาคต่อ)

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนที่สองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner)   จัดเป็น Secondary Belt Cleaner ประเภทหนึ่ง ในเครื่องสายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่ไปมาได้สองทางนั้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานทั้งสองทาง คือ ช่วงพูเล่ย์หัวขับ(Head Pulley) และพูเล่ย์ตาม (Tail Pulley) เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ทั้งขาไปและขากลับ ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้น (Pre Cleaner) ควบคู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบที่ใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนสองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner) ซึ่งต้องออกแบบมาให้ติดตั้งให้ใบทำความสะอาดทำมุมฉากกับสายพาน พร้อมด้วยระบบปรับตั้งแรงกดต้องกระทำในทิศทางขึ้นลง ตั้งฉากกับสายพานเสมอด้วยเช่นกัน   อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบหมุน (Rotary Belt Cleaner)   ลักษณะเหมือนลูกกลิ้งรีเทริ์น แต่มีคลีบเกลียวทำจากยาง หรือโพลียูรีเทน เป็นเกลียววนซ้าย และวนขวา โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกึ่งกลางของลูกกลิ้ง ชุดลูกกลิ้งมีทั้งแบบที่หมุนไปตามแรงขับของสายพาน (Freewheeling) และแบบที่ใช้ต้นกำลังจากแหล่งข้างนอกมาขับเช่นมอเตอร์ (Driven)   หลักการทำงานก็คือ เมื่อสายพานเคลื่อนไปจะพาให้ชุดลูกกลิ้งหมุน และที่สันเกลียวซึ่งสัมผัสกับผิวของสายพานก็จะเป็นแรงกดทำให้วัสดุเกาะติดตามผิวสายพานหลุดร่วงออกได้  อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานชนิดนี้สามารถใช้งานกับสายพานที่มีการต่อซ่อมด้วยกิ๊บ ส่วนประสิทธิภาพในการทำงานนั้นไม่ค่อยมากนัก   อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแปรงปัด (Brush Belt…
Read more


October 5, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT

SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide            เป็นการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT ทำงานกับการลำเลียงเศษแก้วที่มีความชื้นสูง และมีทรายเจือปน กับสายพานลำเลียงหน้ากว้าง 650 mm


October 4, 2008 0

SCCT Secondary Curve Cleaner Tangsten-Carbide Blade

             SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide Blade               ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุทังสเตน-คาร์ไบด์ มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอสูง ลักษณะของใบออกแบบมาให้โค้งรับกับสายพานเพื่อให้ปลายใบแนบสนิทกับผิวของสายพานมากที่สุด และกว้างเท่ากับหน้ากว้างของสายพาน เพื่อให้ทำความสะอาดได้เต็มหน้าสายพาน             อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ ในขณะที่รุ่น SCCU ไม่สามารถใช้ได้                       


October 4, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก II

AHCT : At Head Cleaner Tungsten-carbide Blade เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นแรกอีกรุ่นหนึ่ง ของ “SOLUTION” ที่เหมาะสมกับสายพานลำเลียงวัสดุจำพวกที่มีความสามารถในการทำให้เกิดการสึกหรอสูง เช่น แก้ว ขี้เถ้าของถ่านหิน ฯลฯ ในกรณีที่นำมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนี้ เป็นเหมืองหินแห่งหนึ่ง วัสดุมีดินเหนียว และน้ำเจือปนอยู่ หวังว่าคงเป็นอีกตัวอย่างที่อาจจะสามารถช่วยในการพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานให้เหมาะสมกับงาน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยของเรา


September 6, 2008 0