About Us

Belt Cleaner Expert Company

              

            บริษัท บี ซี โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด ก่อขึ้นเมื่อปี 2550 ด้วยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแก้ไขปัญหาของเครื่องสายพานลำเลียง โดยเน้นหนักในด้านการจัดการฝุ่นที่ออกมาจากกระบวนการทำงานเป็นเรื่องนำร่อง เช่น ปัญหาการหกหล่นของวัสดุ (Fugitive and spillage material) ที่จุดขนถ่าย (Transfer Point) การทำความสะอาดเอาวัสดุที่ติดย้อนมากับสายพาน (Carryback)ออก ของเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Conveyor)

           เราได้ออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น ภายใต้คอนเซ็บ “ออกแบบอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับตั้ง ดูแลรักษาง่าย และช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ในราคาที่สมเหตุสมผล”   ยี่ห้อ “anzen” ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ผลิตและออกแบบโดยคนไทย 100% และวัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นวัสดุที่หาได้ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

วิสัยทัศน์:  

“anzen” นวัตกรรมเพื่อสายพานสะอาดปราศจากฝุ่น สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงานของสายพานลำเลียง

 Design Concept:

               “ออกแบบให้เรียบง่าย เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ  และ ปลอดภัยในการงาน
                       ให้บริการเสมือนเราเป็น ส่วนหนึ่ง ในงานซ่อมบำรุงของคุณ”

Leave a Reply