Author: anzen

Belt Cleaner Expert Company

อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นที่สอง (Secondary Belt Cleaner)

ออกแบบมาเพื่อขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Carryback) ที่เหลือสามารถผ่านมาจากอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้นมาได้ ซึ่งวัสดุที่สามารถผ่านมาได้นั้นจะมีความสามารถในการยึดเกาะสูง ความชื้นสูง และอนุภาคขนาดละเอียดมาก โดยในบางครั้งอาจต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) มากกว่าหนึ่งชุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความสะอาดในระดับไหน   ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดคือ จุดที่สายพานเริ่มเคลื่อนที่ผ่านพ้นพูเล่ย์หัวขับสายพานออกมาแล้ว เพราะวัสดุที่ขูดออกจะได้ไม่ตกสะสมตามผนังชู้ด และสามารถตกลงไปตามแนวการไหลของวัสดุหลักลงสู่กระบวนการถัดไปได้ง่าย แต่ถ้าหากชู้ดแคบจนไม่สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่แนะนำไว้ในข้างต้นได้   ก็ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ให้อยู่ในตำแหน่งก่อนถึงสนับพูเล่ย์ (Snub Pulley) ลูกกลิ้งรีเทริ์น (Return roller) หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) เพื่อขูดเอาวัสดุออกก่อนที่จะไปสะสมตามชิ้นส่วนที่กล่าวมา ในบางครั้งอาจต้องใช้ลูกกลิ้งดันสายพานด้านตรงข้ามกับที่ใบทำความสะอาดสายพานสัมผัส (Opposite roller to stabilize) กับสายพาน เพื่อลดการสั่นและการสะบัดของสายพาน เพื่อให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   วัสดุที่ทำใบทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ส่วนมากมักจะทำจากโลหะ เช่น เหล็ก หรือ ทังสเตน เพื่อให้สามารถขูดวัสดุที่เหนียวติดผิวสายพานออกได้ง่ายขึ้น แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถใช้วัสดุแข็งเหล่านี้ได้เพราะ สายพานมีข้อจำกัด เช่น การต่อสายพานด้วยกิ๊บต่อสายพานไม่สามารถใช้ใบทำความสะอาดที่ทำจากทังสเตนได้…
Read more


September 3, 2008 0

มุมของใบทำความสะอาดสายพาน (Blade Angle)

มุมของใบทำความสะอาดสายพานลำเลียง (Blade Angle)                 เมื่อพูดถึงชนิดของใบทำความสะอาดแล้วก็อดไม่ได้ที่ต้องกล่าวถึงมุมที่ใบทำความสะอาดสัมผัสกับผิวของสายพานลำเลียง เพราะก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ ซึ่งมีอยู่สามมุมที่ไม่ใช่สามหนุ่มสามมุม แต่เป็นมุมที่ใบทำความสะอาดทำกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน ดังนี้             เมื่อเปรียบเทียบที่แรงกดเท่าๆกันแล้ว :                                                                               มุมแหลม : มุมนี้จะให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงน้อยที่สุด และก็มีโอกาสทำความเสียหายให้สายพานน้อยที่สุด                   มุมฉาก : มุมนี้ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงกลางๆ และมีโอกาสทำความเสียหายให้กับสายพานกลางๆ                   มุมป้าน : มุมนี้จะให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงมากที่สุด และสามารถทำความเสียหายให้กับสายพานลำเลียงได้มากที่สุดเช่นกัน      เอาหล่ะคราวนี้ก็พอจะนึกภาพการทำงานของแต่ละมุมกันแล้ว  


September 2, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก

ตัวอย่างการทำงานของ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก (Pre-cleaner) ของ “SOLUTION” AHC Model >> AHCU: At Head Cleaner Urethane Blade Showing>>> เอาไว้เดี๋ยวจะคอยอัพเดรตตัวอย่างมาเก็บไว้มากๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้งานให้เหมาะสมต่อไป


September 2, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner or Primary belt Cleaner)

เป็นอุปกรณ์ที่ขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Carryback) ออกจากสายพานได้ในปริมาณมาก จึงทำให้เหลือวัสดุที่มีอนุภาคเล็กและชื้นเท่านั้นที่สามารถผ่านมาจนถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) และป้องกันการโอเวอร์โหลด (Overload) ของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานจากการที่วัสดุเกาะติด (Carryback) ไหลท่วมทั้งชุด     การติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ตำแหน่งพูเล่ย์หัวขับเหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ทำให้สามารถขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพานออกได้ง่ายที่สุด เพราะ ณ ที่นี่สายพานนิ่งอยู่บนพูเล่ย์หัวขับ สายพานไม่มีการสบัดและสั่นสะเทือน และวัสดุที่ถูกขูดออกนั้นก็สามารถล่วงลงชู้ดเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้เลย โดยที่ไม่ต้องมาจัดการอะไรอีก     และเพื่อการปกป้องสายพาน และรอยต่อของสายพานไม่ให้เกิดความเสียหายนั้น มีข้อแนะนำอีกเล็กน้อย คือ ถ้าใบทำความสะอาดทำจากอีลาสโตเมอร์ เช่น โพลียูรีเทน (PU) หรือยาง (Rubber) สามารถให้ใบทำความสะอาดทำมุมป้านกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานได้ แต่ถ้าหากใบทำความสะอาดทำจากโลหะใบทำความสะอาดต้องทำมุมฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน ห้ามทำมุมป้านโดยเด็ดขาดเพราะมีโอกาสทำความเสียหายต่อสายพานอย่างมาก      ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้นจะขึ้นอยู่กับ การออกแบบ การติดตั้งให้ตรงตามตำแหน่งที่ออกแบบมาให้มากที่สุด วัสดุที่ใช้ในการทำใบทำความสะอาด และปริมาณของวัสดุที่เกาะติดตามผิวสายพานมา (Carryback) นั่นเอง


September 1, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน (Belt cleaner)

       ปกติแล้วระบบการทำความสะอาดสายพานที่มีประสิทธิภาพสูงมักจะประกอบไปด้วย อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner) กับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ทำงานควบคู่กัน ทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ติดตั้งที่ตำแหน่งพูเล่ย์หัวขับ ตรงตำแหน่งที่วัสดุถูกจ่ายออกไป ซึ่งโดยปกติเรามักจะเรียกว่า อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner) และอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) อีกหนึ่งชุดหรือมากกว่า ในตำแหน่งที่สายพานเริ่มพ้นออกมาจากพูเล่ย์หัวขับ   อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner or Primary belt Cleaner) อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นที่สอง (Secondary Belt Cleaner)  


September 1, 2008 0

ผลกระทบจาก Carryback

ผลกระทบที่เกิดจาก Carryback 1. พลังงาน ต้องการพลังงานมากขึ้นในการขับเคลื่อนเครื่องจักร เนื่องจากความเสียดทานในระบบเพื่มขึ้นจากการที่ลูกกลิ้ง       ไม่หมุน และสายพานเคลื่อนที่ถูไปกับกองวัสดุที่สะสมกันจนถึงระดับการเคลื่อนที่ของสายพาน 2. ความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องจักร       2.1 ลูกกลิ้ง เสียหายเนื่องจากลูกปืนตาย และอื่นๆ       2.2 โครงสร้าง ในกรณีที่เครื่องสายพานลำเลียงวัสดุที่กัดกร่อน เช่น น้ำตาล สารเคมี ปุ๋ย ซึ่งกัดกร่อนโครงสร้างให้ชำรุดเสียหายได้       2.3 อายุการใช้งานของสายพานสั้นลงเนื่องจากการถูกขัดสี หรือการเสียหายเนื่องจากสายพานวิ่งไม่ได้แนวทำให้ขอบสายพานไปชนเข้าโครงสร้างขอบแตก เมื่อขอบแตกชั้นผ้าใบที่อยู่ภายก็จะสามารถสัมผัสกับวัสดุได้ทำให้ชั้นผ้าใบเสื่อมคุณภาพได้ง่ายขึ้น อายุการใช้งานสายพานจึงสั้นลง 3. การทำความสะอาด ต้องกำลังคนในการทำความสะอาดและต้องหยุดเครื่องจักรก่อนเข้าไปทำงานบริเวณใกล้เครื่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานสากล นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการสตาร์ทเริ่มเดินเครื่องใหม่ ค่าจ้างแรงงานในการทำความสะอาด ค่าเสียเวลาในการหยุดเครื่องรอ   4. วัสดุที่ร่วงระหว่างการลำเลียงกลายวัสดุที่สูญเสีย (Product loss) ในกระบวนการผลิต ซึ่งก็ทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าเป็นกรณีที่วัสดุที่ลำเลียงนั้นมีมูลค่าสูง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนำเศษวัสดุเหล่านั้นกลับเข้าในกระการผลิตอีกครั้ง 5. อุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัย 6. ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมลดลง


August 29, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียง (Belt Cleaner) I

การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียงในประเทศไทย             เราสามารถแยกออกเป็นสองทางหลักๆ คือ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และสองเป็นชนิดที่เราทำกันเองในบ้านเรา ซึ่งทั้งสองทางนั้นพอจะทำความรู้จักดังจะกล่าวกันต่อไปนี้                 อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ (OEM) ด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีที่มีมากมายกว่าเรานั้นทำให้งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องนี้ก้าวหน้ากว่าเราไปมาก และโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับเครื่องมักจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงอยู่แล้ว เพียงแต่มีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานไม่สามารถทำงานได้เต็มความสามารถ ยกตัวอย่างเช่นความเข้าใจในการปรับตั้งและตรวจเช็คบำรุงรักษาให้เหมาะสมกับค่าที่ออกแบบมาจากโรงงานผู้ผลิตเนื่องจากบริษัทต่างประเทศเหล่านั้นไม่มีผู้แทนในบ้านเมืองของเราที่จะมาทำความเข้าใจ หรือมาช่วยในการปรับตั้งที่ถูกต้อง ปัญหาอีกเรื่องเป็นเรื่องของอะไหล่ (Sparepart) มักไม่ค่อยมีรองรับส่วนมากแล้วเมื่อใบทำความสะอาดสายพานหมดอายุแล้วทางลูกค้าผู้ใช้งานต้องสั่งซื้อเข้ามาจัดเก็บไว้เอง เสียทั้งเวลาและเงินทองในการสต็อค และสำหรับใบทำความสะอาดที่ทำจากวัสดุพวกโพลียูริเทน จะเสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้หากเราเก็บไว้เป็นเวลาที่นานเกินไป               อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ทำเองภายในประเทศ (Home Made Belt Cleaner) เท่าที่เห็นเป็นการนำเอาเศษสายพานลำเลียงมายึดเข้ากับเหล็กแล้วไปยึดกับโครงสร้างของเครื่องสายพานลำเลียง ณ ตำแหน่งใต้พูเล่ย์หัวขับ เพื่อช่วยขูดเอาวัสดุที่เกาะติดผิวสายพานออก แต่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าใดนัก และจริงๆแล้วการเอาเศษสายพานมาเป็นใบทำความสะอาดสายพานนั้น ส่วนชั้นผ้าใบที่แทรกอยู่ระหว่างกลางนั้นจะขูดกับผิวของสายพานทำให้เกิดการสึกหรอของ ผิวชั้นบนของสายพาน (Top Cover) มากขึ้น และการที่เอายางมาถูกับยางนั้นจะเกิดแรงเสียดทานที่สูงขึ้น สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น และที่สำคัญเมื่อสัมประสิทธิ์ระหว่างยางกับยางมันสูงก็มีผลใบทำความสะอาดลู่ไปทางเดียวกับสายพานประกอบกับความอ่อนตัวได้ง่ายของยาง นั่นเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดมีน้อย ข้อดีก็คือ ราคาถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบอื่นๆ               ก่อนจะพูดกันถึงเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานในแต่ละประเภทนั้นขอให้เราได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ทำเป็นใบทำความสะอาดว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง เพราะเป็นส่วนที่สำคัญมากเนื่องจากเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับผิวสายพานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบหลายอย่างต่อเครื่องสายพานลำเลียงเช่น ความสิ้นเปลืองพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานในระบบเพิ่มขึ้น หรือประสิทธิภาพของการทำความสะอาด…
Read more


August 19, 2008 0

ทางออกของปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพานลำเลียง (Solution of Carryback)

           ในเมื่อเราไม่สามารถห้ามวัสดุเกาะติดสายพานลำเลียงได้ ดังนั้นวิธีที่เราสามารถทำได้ก็คงหนีไม่พ้นก็การขูดวัสดุเกาะติดเหล่านั้นออกจากผิวสายพาน และการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานก็เป็นทางเลือกต้นๆในการนำใช้แก้ไขปัญหานี้ ในอดีตที่ผ่านมาอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานทำมาจากยาง เศษสายพาน ปรับตั้งแรงกดโดยใช้น้ำหนักถ่วงแต่ทำความสะอาดไม่ค่อยได้ผลมากนักแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลย และได้มีการพัฒนาออกแบบใหม่เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ยืดอายุการใช้งานสายพาน และชิ้นส่วนต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เต็มตามอายุการใช้งานที่แท้จริง ระบบการทำความสะอาดสายพานต้องออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย บำรุงรักษาและปรับตั้งได้โดยสะดวกรวมถึงการเปลี่ยนใบทำความสะอาดก็ต้องสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยเช่นกัน เพื่อลดเวลาในการบำรุงรักษา ใบควรทำจากวัสดุที่ทนสึกเพื่อให้มีอายุการใช้งานให้นานขึ้น ชุดปรับตั้งแรงกดต้องสามารถรักษาแรงกดที่สม่ำเสมอ เพื่อกำจัดวัสดุที่เกาะผิวของสายพานออกให้ได้มากที่สุด  วัสดุที่ถูกกำจัดจากผิวของสายพานต้องตกลงไปในชู้ดตามวัสดุที่ลำเลียงไปปกติ แต่ถ้าชู้ดแคบมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการติดตั้งก็อาจจะต้องมีการดัดแปลงเพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตามที่ออกแบบมา   นิยามของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียง (Belt Cleaner Definition)     “อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียง คือ อุปกรณ์ที่ขุดเอาวัสดุที่เกาะติดตามผิวของสายพานกลับมาหลังจากที่สายพานวิ่งผ่านจุดจ่ายวัสดุมาแล้ว” “A Conveyor belt cleaner is any accessory used to remove material adhering to the carrying side of a conveyor belt after the normal point of material…
Read more


August 13, 2008 0

ปัญหาวัสดุเกาะติดสายพาน (Adhering Material Problem)

            เมื่อทราบแล้วว่าปัญหาส่วนใหญ่คืออะไรบ้าง คราวนี้เรามาลองวิเคราะห์ลึกลงไปแต่ละปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด และเกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน เรามาเริ่มต้นกันที่ ปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพานหรือที่เราเรียกว่า “Carryback”             ก่อนอื่นเราคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าตัวปัญหาว่ามีบุคลิกอย่างไร เพื่อให้เราจัดการได้ง่ายขึ้น โดยตั้งคำถามว่า “ อะไรคือนิยามของวัสดุเกาะติดย้อนมากับสายพาน Carryback?”   ในกระบวนการขนถ่ายลำเลียงวัสดุโดยเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) นั้นวัสดุที่ลำเลียงแบ่งออกเป็นสองชั้นคือชั้นบนที่เป็นวัสดุแห้งและหยาบ (Coarse material) ซึ่งจะถูกส่งผ่านไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ที่ต้องการ กับวัสดุที่ละเอียดมากๆ (Fine material) และมีความชื้นอยู่ค่อนข้างมากซึ่งสามารถเกาะตามผิวสายพานย้อนกลับมาทางด้านสายพานย้อนกลับ (Return Side) เรียกว่า “Carry Back” วัสดุที่ติดอยู่ตามผิวของสายพานถือเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการสึกหรอ, วัสดุสะสมตามลูกกลิ้งรีเทิร์น, สายพานเลื้อย, ทำให้ชิ้นส่วนอื่นเสียหาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของโรงงาน การสะสมของวัสดุที่บริเวณใต้เครื่องลำเลียงหรือที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นจึงควรมีการทำความสะอาดสายพานเพื่อกำจัดวัสดุออกจากเครื่องสายพานลำเลียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงาน                การวิเคราะห์วัสดุเกาะผิวสายพาน (Analyzing Carryback)           การที่วัสดุเกาะติดผิวสายพานย้อนกลับมาถือเป็นสิ่งปกติของการทำงานของเครื่องจักรชนิดนี้ เพราะวัสดุส่วนที่เกาะติดมานั้นเป็นส่วนที่ละเอียดและมีความชื้นมาก เมื่อเกาะติดกลับมาเจอกับอากาศในช่วงรีเทิร์นนั้น อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้จึงแห้งเร็วและตกร่วงลงสู่จุดที่มันผ่านไป แต่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นนี้ทำความยุ่งยากใจ และเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอื่นตามมาดังที่กล่าวมาแล้ว…
Read more


August 12, 2008 0

รวมปัญหาจากการใช้เครื่องสายพานลำเลียง II

สายพานเลื้อย (Misaligned belts) สาเหตุ :   1.โครงสร้างของเครื่องลำเลียงไม่อยู่ในแนวเดียวกัน หรือ ส่วนประกอบไม่ขนานกัน เช่น ลูกกลิ้งลำเลียง พู่เลย์หัวท้ายไม่ขนานกัน เหล่านี้เป็นต้น   2. สายพานที่เกิดการห่อตัวเป็นรูปโค้งแล้วนั้น ยากต่อการแก้ไขปัญหาการเลื้อยอย่างมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย   3. การจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธีก็อาจเป็นสาเหตุของสายพานเลื้อยได้เช่นกัน แต่ก็มีผลไม่มากนัก   4. การต่อสายพานที่ไม่ได้แนวที่ถูกต้อง   5. โครงสร้างชั้นผ้าใบภายในเสียหาย จะเกิดปัญหาทำให้แรงตึงในสายพานไม่เท่ากัน   7. เทคอัพพูเล่ย์ไม่ได้แนวขนานกันกับโครงสร้างอื่นๆ   8. น้ำที่อยู่ตามผิวหน้าของสายพานจะทำให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างสายพานกับโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปไม่สม่ำเสมอกันก็มีผลต่อสายพานเลื้อยเช่นกัน   9. ลูกกลิ้งลำเลียง ถ้ามีวัสดุเกาะสะสมหรือลูกปืนของลูกกลิ้งแตกจนลูกกลิ้งไม่หมุนก็จะส่งผลให้เกิดสายพานเลื้อยเหมือนกัน   10. การโหลดวัสดุไม่ลงตรงจุดกึ่งกลางของสายพานลำเลียงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของ สายพานเลื้อย ผลกระทบ:  วัสดุหกหล่นและสะสม, สายพานเสียหาย ขอบแตก อายุการใช้งานสั้นลง, เพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เช่น การหยุดเครื่องเพื่อทำความสะอาด การเดินเครื่อง อื่นๆ   แนวทางแก้ไขที่แนะนำ:          …
Read more


August 7, 2008 1