Category: ปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน

Belt Cleaner Expert Company

ผลกระทบจาก Carryback

ผลกระทบที่เกิดจาก Carryback 1. พลังงาน ต้องการพลังงานมากขึ้นในการขับเคลื่อนเครื่องจักร เนื่องจากความเสียดทานในระบบเพื่มขึ้นจากการที่ลูกกลิ้ง       ไม่หมุน และสายพานเคลื่อนที่ถูไปกับกองวัสดุที่สะสมกันจนถึงระดับการเคลื่อนที่ของสายพาน 2. ความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องจักร       2.1 ลูกกลิ้ง เสียหายเนื่องจากลูกปืนตาย และอื่นๆ       2.2 โครงสร้าง ในกรณีที่เครื่องสายพานลำเลียงวัสดุที่กัดกร่อน เช่น น้ำตาล สารเคมี ปุ๋ย ซึ่งกัดกร่อนโครงสร้างให้ชำรุดเสียหายได้       2.3 อายุการใช้งานของสายพานสั้นลงเนื่องจากการถูกขัดสี หรือการเสียหายเนื่องจากสายพานวิ่งไม่ได้แนวทำให้ขอบสายพานไปชนเข้าโครงสร้างขอบแตก เมื่อขอบแตกชั้นผ้าใบที่อยู่ภายก็จะสามารถสัมผัสกับวัสดุได้ทำให้ชั้นผ้าใบเสื่อมคุณภาพได้ง่ายขึ้น อายุการใช้งานสายพานจึงสั้นลง 3. การทำความสะอาด ต้องกำลังคนในการทำความสะอาดและต้องหยุดเครื่องจักรก่อนเข้าไปทำงานบริเวณใกล้เครื่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานสากล นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการสตาร์ทเริ่มเดินเครื่องใหม่ ค่าจ้างแรงงานในการทำความสะอาด ค่าเสียเวลาในการหยุดเครื่องรอ   4. วัสดุที่ร่วงระหว่างการลำเลียงกลายวัสดุที่สูญเสีย (Product loss) ในกระบวนการผลิต ซึ่งก็ทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าเป็นกรณีที่วัสดุที่ลำเลียงนั้นมีมูลค่าสูง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนำเศษวัสดุเหล่านั้นกลับเข้าในกระการผลิตอีกครั้ง 5. อุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัย 6. ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมลดลง


August 29, 2008 0

ปัญหาวัสดุเกาะติดสายพาน (Adhering Material Problem)

            เมื่อทราบแล้วว่าปัญหาส่วนใหญ่คืออะไรบ้าง คราวนี้เรามาลองวิเคราะห์ลึกลงไปแต่ละปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด และเกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน เรามาเริ่มต้นกันที่ ปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพานหรือที่เราเรียกว่า “Carryback”             ก่อนอื่นเราคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าตัวปัญหาว่ามีบุคลิกอย่างไร เพื่อให้เราจัดการได้ง่ายขึ้น โดยตั้งคำถามว่า “ อะไรคือนิยามของวัสดุเกาะติดย้อนมากับสายพาน Carryback?”   ในกระบวนการขนถ่ายลำเลียงวัสดุโดยเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) นั้นวัสดุที่ลำเลียงแบ่งออกเป็นสองชั้นคือชั้นบนที่เป็นวัสดุแห้งและหยาบ (Coarse material) ซึ่งจะถูกส่งผ่านไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ที่ต้องการ กับวัสดุที่ละเอียดมากๆ (Fine material) และมีความชื้นอยู่ค่อนข้างมากซึ่งสามารถเกาะตามผิวสายพานย้อนกลับมาทางด้านสายพานย้อนกลับ (Return Side) เรียกว่า “Carry Back” วัสดุที่ติดอยู่ตามผิวของสายพานถือเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการสึกหรอ, วัสดุสะสมตามลูกกลิ้งรีเทิร์น, สายพานเลื้อย, ทำให้ชิ้นส่วนอื่นเสียหาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของโรงงาน การสะสมของวัสดุที่บริเวณใต้เครื่องลำเลียงหรือที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นจึงควรมีการทำความสะอาดสายพานเพื่อกำจัดวัสดุออกจากเครื่องสายพานลำเลียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงาน                การวิเคราะห์วัสดุเกาะผิวสายพาน (Analyzing Carryback)           การที่วัสดุเกาะติดผิวสายพานย้อนกลับมาถือเป็นสิ่งปกติของการทำงานของเครื่องจักรชนิดนี้ เพราะวัสดุส่วนที่เกาะติดมานั้นเป็นส่วนที่ละเอียดและมีความชื้นมาก เมื่อเกาะติดกลับมาเจอกับอากาศในช่วงรีเทิร์นนั้น อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้จึงแห้งเร็วและตกร่วงลงสู่จุดที่มันผ่านไป แต่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นนี้ทำความยุ่งยากใจ และเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอื่นตามมาดังที่กล่าวมาแล้ว…
Read more


August 12, 2008 0