Category: Secondary belt cleaner

Belt Cleaner Expert Company

SCCU Secondary Curve Cleaner

         SCCU: Secondary Curve Cleaner Urethane Blade             ลักษณะการออกแบบเป็นเหมือนกับ รุ่น SCCT เกือบทุกอย่างมี แตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้ทำเป็นใบทำความสะอาดโดยรุ่น SCCU ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ โพลียูริเทน (Polyurethane: PU) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นคล้ายกับยาง แต่ลื่น และทนต่อการสึกหรอได้สูงกว่ายาง จึงทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้กับสายพานที่ต่อซ่อมด้วยโลหะหรือกิ๊บต่อสายพานได้ ซึ่งรุ่น SCCT ทำไม่ได้       


October 6, 2008 1

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (ภาคต่อ)

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนที่สองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner)   จัดเป็น Secondary Belt Cleaner ประเภทหนึ่ง ในเครื่องสายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่ไปมาได้สองทางนั้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานทั้งสองทาง คือ ช่วงพูเล่ย์หัวขับ(Head Pulley) และพูเล่ย์ตาม (Tail Pulley) เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ทั้งขาไปและขากลับ ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้น (Pre Cleaner) ควบคู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบที่ใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนสองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner) ซึ่งต้องออกแบบมาให้ติดตั้งให้ใบทำความสะอาดทำมุมฉากกับสายพาน พร้อมด้วยระบบปรับตั้งแรงกดต้องกระทำในทิศทางขึ้นลง ตั้งฉากกับสายพานเสมอด้วยเช่นกัน   อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบหมุน (Rotary Belt Cleaner)   ลักษณะเหมือนลูกกลิ้งรีเทริ์น แต่มีคลีบเกลียวทำจากยาง หรือโพลียูรีเทน เป็นเกลียววนซ้าย และวนขวา โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกึ่งกลางของลูกกลิ้ง ชุดลูกกลิ้งมีทั้งแบบที่หมุนไปตามแรงขับของสายพาน (Freewheeling) และแบบที่ใช้ต้นกำลังจากแหล่งข้างนอกมาขับเช่นมอเตอร์ (Driven)   หลักการทำงานก็คือ เมื่อสายพานเคลื่อนไปจะพาให้ชุดลูกกลิ้งหมุน และที่สันเกลียวซึ่งสัมผัสกับผิวของสายพานก็จะเป็นแรงกดทำให้วัสดุเกาะติดตามผิวสายพานหลุดร่วงออกได้  อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานชนิดนี้สามารถใช้งานกับสายพานที่มีการต่อซ่อมด้วยกิ๊บ ส่วนประสิทธิภาพในการทำงานนั้นไม่ค่อยมากนัก   อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแปรงปัด (Brush Belt…
Read more


October 5, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT

SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide            เป็นการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT ทำงานกับการลำเลียงเศษแก้วที่มีความชื้นสูง และมีทรายเจือปน กับสายพานลำเลียงหน้ากว้าง 650 mm


October 4, 2008 0

SCCT Secondary Curve Cleaner Tangsten-Carbide Blade

             SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide Blade               ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุทังสเตน-คาร์ไบด์ มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอสูง ลักษณะของใบออกแบบมาให้โค้งรับกับสายพานเพื่อให้ปลายใบแนบสนิทกับผิวของสายพานมากที่สุด และกว้างเท่ากับหน้ากว้างของสายพาน เพื่อให้ทำความสะอาดได้เต็มหน้าสายพาน             อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ ในขณะที่รุ่น SCCU ไม่สามารถใช้ได้                       


October 4, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นที่สอง (Secondary Belt Cleaner)

ออกแบบมาเพื่อขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Carryback) ที่เหลือสามารถผ่านมาจากอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้นมาได้ ซึ่งวัสดุที่สามารถผ่านมาได้นั้นจะมีความสามารถในการยึดเกาะสูง ความชื้นสูง และอนุภาคขนาดละเอียดมาก โดยในบางครั้งอาจต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) มากกว่าหนึ่งชุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความสะอาดในระดับไหน   ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดคือ จุดที่สายพานเริ่มเคลื่อนที่ผ่านพ้นพูเล่ย์หัวขับสายพานออกมาแล้ว เพราะวัสดุที่ขูดออกจะได้ไม่ตกสะสมตามผนังชู้ด และสามารถตกลงไปตามแนวการไหลของวัสดุหลักลงสู่กระบวนการถัดไปได้ง่าย แต่ถ้าหากชู้ดแคบจนไม่สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่แนะนำไว้ในข้างต้นได้   ก็ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ให้อยู่ในตำแหน่งก่อนถึงสนับพูเล่ย์ (Snub Pulley) ลูกกลิ้งรีเทริ์น (Return roller) หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) เพื่อขูดเอาวัสดุออกก่อนที่จะไปสะสมตามชิ้นส่วนที่กล่าวมา ในบางครั้งอาจต้องใช้ลูกกลิ้งดันสายพานด้านตรงข้ามกับที่ใบทำความสะอาดสายพานสัมผัส (Opposite roller to stabilize) กับสายพาน เพื่อลดการสั่นและการสะบัดของสายพาน เพื่อให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   วัสดุที่ทำใบทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ส่วนมากมักจะทำจากโลหะ เช่น เหล็ก หรือ ทังสเตน เพื่อให้สามารถขูดวัสดุที่เหนียวติดผิวสายพานออกได้ง่ายขึ้น แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถใช้วัสดุแข็งเหล่านี้ได้เพราะ สายพานมีข้อจำกัด เช่น การต่อสายพานด้วยกิ๊บต่อสายพานไม่สามารถใช้ใบทำความสะอาดที่ทำจากทังสเตนได้…
Read more


September 3, 2008 0