Category: ทางแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน

Belt Cleaner Expert Company

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานกับอายุการใช้งานของสายพาน (Belt Cleaner and Belt Life)

ต่อคำถามที่ว่าเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแล้ว จะมีผลให้ผิวหน้าหรืออายุการใช้งานของสายพานสั้นลงมากน้อยแค่ไหน? นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและสำคัญมาก เพราะสายพานลำเลียงมีราคาแพง คงไม่คุ้มถ้าหากต้องมีการเปลี่ยนสายพานอยู่บ่อย ๆ   การสึกหรอของผิวหน้าสายพานนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างใบทำความสะอาดสายพานกับผิวของสายพานลำเลียงที่สัมผัสเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่ใบทำความสะอาดสายพานทำจากอีลาสโตเมอร์ จะเกิดการสึกหรอในอัตราสูงขึ้นเมื่อเดินเครื่องโดยไม่มีวัสดุบนสายพาน   งานวิจัยเกี่ยวกับ “Belt cleaner and top cover wear” โดย R. Todd Swinderman and Douglas Lindstrory เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่มีผลต่ออายุการใช้งานของสายพาน ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานก่อให้เกิดการสึกหรอของสายพานได้จริง แต่อัตราการสึกหรอนั้นน้อยกว่าการสึกหรอของสายพานที่ทำงานในสภาวะที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน เพราะการสึกหรอจากการที่วัสดุเกาะติดผิวสายพานมันมากกว่า   แรงกดที่ใช้งาน และปริมาณของวัสดุที่ต้องขูดออกจากสายพาน ก็มีผลต่ออัตราการสึกหรอของทั้งสายพาน และใบทำความสะอาดสายพาน ดังนั้น ควรต้องใช้แรงกดที่เหมาะสมเพื่อให้มีการสึกหรอของสายพานและใบทำความสะอาดสายพานให้น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบของ Bureau of Mines’   ผลของการทดสอบเปรียบเทียบ อายุการใช้งานของสายพานกับความเสียหายของสายพานในการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดและระบบซีลกันฝุ่น เทียบกับการไม่ใช้งานระบบใดเลย โดยทดสอบที่ประเทศอินเดีย ที่มากกว่า 300,000ชม. การทำงาน ของสายพานทั้งหมด 213 เส้น ในการลำเลียงถ่านหินลิกไนต์, ปูนขาว และแร่เหล็ก…
Read more


October 6, 2008 0

การจัดการวัสดุที่ขูดออกจากสายพาน (Handling the Removed Material)

วัสดุที่ถูกขูดออกจากผิวสายพานด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานนั้น ถ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานสามารถที่จะติดตั้งตรงตามตำแหน่งที่ออกแบบ รูปแบบ และขนาดของชู้ดก็เอื้ออำนวย ก็จะไม่ต้องมากำจัดหรือจัดการงานในส่วนนี้อีก แต่ถ้าบางกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งตามตำแหน่งได้ หรือถ้าติดได้ แต่ชู้ดไม่เอื้ออำนวย เช่น มุมลาดเทน้อยไป  วัสดุที่อุปกรณ์ทำความสะอาดขูดออกจากสายพานก็จะร่วงลงสะสมตามผนังชู้ด ซึ่งมีมุมลาดเทไม่พอ ทำให้มีการสะสมมากขึ้น จนเกิดปัญหาใหม่ตามมาอีก ดังนั้น เราอาจต้องมีการติดอุปกรณ์ช่วยในการจัดการวัสดุเหล่านี้ให้ง่ายขึ้น และเสียเวลาน้อยลงได้ โดย Dribble Chutes แก้ไขการไหลของวัสดุ โดยการดัดแปลงชู้ด (Chute) ผนังด้านที่รับวัสดุจากอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานให้มีมุมลาดเทมากขึ้นให้เหมาะสมกับค่าการไหลของวัสดุ แต่ถ้าหากมีพื้นแคบที่ไม่เพียงพอต่อการปรับมุม อาจต้องใช้ระบบแอร์กระแทก (Impact Air) เข้าช่วยหรืออาจใช้วิธีการเปลี่ยนสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของวัสดุให้มีความเสียดทานน้อยลง (ลื่นมากขึ้น) โดยการติดไลนิ่งที่ผนังชู้ด (Chute Lining) ด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติลื่นและทนต่อการเสียดสีได้ดี        2.    เครื่องกวาดเศษวัสดุ (Scavenger Conveyor)            เป็นการติดตั้งเครื่องลำเลียงเล็ก ๆ อีกตัว บริเวณใต้สายพานเริ่มจากทางลงรวมเข้ากับชู้ด ไปจนถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานตัวสุดท้ายของระบบ   เพื่อกวาดวัสดุเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ซึ่งอาจจะใช้เป็น สกรูลำเลียง,โซ่ลำเลียง หรือการลำเลียงโดยอาศัยการสั่นสะเทือน (Vibratory Conveyor)  ก็เลือกให้เหมาะสมกับวัสดุนั้น ๆ        


October 5, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (ภาคต่อ)

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนที่สองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner)   จัดเป็น Secondary Belt Cleaner ประเภทหนึ่ง ในเครื่องสายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่ไปมาได้สองทางนั้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานทั้งสองทาง คือ ช่วงพูเล่ย์หัวขับ(Head Pulley) และพูเล่ย์ตาม (Tail Pulley) เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ทั้งขาไปและขากลับ ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้น (Pre Cleaner) ควบคู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบที่ใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนสองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner) ซึ่งต้องออกแบบมาให้ติดตั้งให้ใบทำความสะอาดทำมุมฉากกับสายพาน พร้อมด้วยระบบปรับตั้งแรงกดต้องกระทำในทิศทางขึ้นลง ตั้งฉากกับสายพานเสมอด้วยเช่นกัน   อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบหมุน (Rotary Belt Cleaner)   ลักษณะเหมือนลูกกลิ้งรีเทริ์น แต่มีคลีบเกลียวทำจากยาง หรือโพลียูรีเทน เป็นเกลียววนซ้าย และวนขวา โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกึ่งกลางของลูกกลิ้ง ชุดลูกกลิ้งมีทั้งแบบที่หมุนไปตามแรงขับของสายพาน (Freewheeling) และแบบที่ใช้ต้นกำลังจากแหล่งข้างนอกมาขับเช่นมอเตอร์ (Driven)   หลักการทำงานก็คือ เมื่อสายพานเคลื่อนไปจะพาให้ชุดลูกกลิ้งหมุน และที่สันเกลียวซึ่งสัมผัสกับผิวของสายพานก็จะเป็นแรงกดทำให้วัสดุเกาะติดตามผิวสายพานหลุดร่วงออกได้  อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานชนิดนี้สามารถใช้งานกับสายพานที่มีการต่อซ่อมด้วยกิ๊บ ส่วนประสิทธิภาพในการทำงานนั้นไม่ค่อยมากนัก   อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแปรงปัด (Brush Belt…
Read more


October 5, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT

SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide            เป็นการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT ทำงานกับการลำเลียงเศษแก้วที่มีความชื้นสูง และมีทรายเจือปน กับสายพานลำเลียงหน้ากว้าง 650 mm


October 4, 2008 0

SCCT Secondary Curve Cleaner Tangsten-Carbide Blade

             SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide Blade               ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุทังสเตน-คาร์ไบด์ มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอสูง ลักษณะของใบออกแบบมาให้โค้งรับกับสายพานเพื่อให้ปลายใบแนบสนิทกับผิวของสายพานมากที่สุด และกว้างเท่ากับหน้ากว้างของสายพาน เพื่อให้ทำความสะอาดได้เต็มหน้าสายพาน             อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ ในขณะที่รุ่น SCCU ไม่สามารถใช้ได้                       


October 4, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก II

AHCT : At Head Cleaner Tungsten-carbide Blade เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นแรกอีกรุ่นหนึ่ง ของ “SOLUTION” ที่เหมาะสมกับสายพานลำเลียงวัสดุจำพวกที่มีความสามารถในการทำให้เกิดการสึกหรอสูง เช่น แก้ว ขี้เถ้าของถ่านหิน ฯลฯ ในกรณีที่นำมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนี้ เป็นเหมืองหินแห่งหนึ่ง วัสดุมีดินเหนียว และน้ำเจือปนอยู่ หวังว่าคงเป็นอีกตัวอย่างที่อาจจะสามารถช่วยในการพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานให้เหมาะสมกับงาน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยของเรา


September 6, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นที่สอง (Secondary Belt Cleaner)

ออกแบบมาเพื่อขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Carryback) ที่เหลือสามารถผ่านมาจากอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้นมาได้ ซึ่งวัสดุที่สามารถผ่านมาได้นั้นจะมีความสามารถในการยึดเกาะสูง ความชื้นสูง และอนุภาคขนาดละเอียดมาก โดยในบางครั้งอาจต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) มากกว่าหนึ่งชุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความสะอาดในระดับไหน   ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดคือ จุดที่สายพานเริ่มเคลื่อนที่ผ่านพ้นพูเล่ย์หัวขับสายพานออกมาแล้ว เพราะวัสดุที่ขูดออกจะได้ไม่ตกสะสมตามผนังชู้ด และสามารถตกลงไปตามแนวการไหลของวัสดุหลักลงสู่กระบวนการถัดไปได้ง่าย แต่ถ้าหากชู้ดแคบจนไม่สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่แนะนำไว้ในข้างต้นได้   ก็ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ให้อยู่ในตำแหน่งก่อนถึงสนับพูเล่ย์ (Snub Pulley) ลูกกลิ้งรีเทริ์น (Return roller) หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) เพื่อขูดเอาวัสดุออกก่อนที่จะไปสะสมตามชิ้นส่วนที่กล่าวมา ในบางครั้งอาจต้องใช้ลูกกลิ้งดันสายพานด้านตรงข้ามกับที่ใบทำความสะอาดสายพานสัมผัส (Opposite roller to stabilize) กับสายพาน เพื่อลดการสั่นและการสะบัดของสายพาน เพื่อให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   วัสดุที่ทำใบทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ส่วนมากมักจะทำจากโลหะ เช่น เหล็ก หรือ ทังสเตน เพื่อให้สามารถขูดวัสดุที่เหนียวติดผิวสายพานออกได้ง่ายขึ้น แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถใช้วัสดุแข็งเหล่านี้ได้เพราะ สายพานมีข้อจำกัด เช่น การต่อสายพานด้วยกิ๊บต่อสายพานไม่สามารถใช้ใบทำความสะอาดที่ทำจากทังสเตนได้…
Read more


September 3, 2008 0

มุมของใบทำความสะอาดสายพาน (Blade Angle)

มุมของใบทำความสะอาดสายพานลำเลียง (Blade Angle)                 เมื่อพูดถึงชนิดของใบทำความสะอาดแล้วก็อดไม่ได้ที่ต้องกล่าวถึงมุมที่ใบทำความสะอาดสัมผัสกับผิวของสายพานลำเลียง เพราะก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ ซึ่งมีอยู่สามมุมที่ไม่ใช่สามหนุ่มสามมุม แต่เป็นมุมที่ใบทำความสะอาดทำกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน ดังนี้             เมื่อเปรียบเทียบที่แรงกดเท่าๆกันแล้ว :                                                                               มุมแหลม : มุมนี้จะให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงน้อยที่สุด และก็มีโอกาสทำความเสียหายให้สายพานน้อยที่สุด                   มุมฉาก : มุมนี้ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงกลางๆ และมีโอกาสทำความเสียหายให้กับสายพานกลางๆ                   มุมป้าน : มุมนี้จะให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงมากที่สุด และสามารถทำความเสียหายให้กับสายพานลำเลียงได้มากที่สุดเช่นกัน      เอาหล่ะคราวนี้ก็พอจะนึกภาพการทำงานของแต่ละมุมกันแล้ว  


September 2, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner or Primary belt Cleaner)

เป็นอุปกรณ์ที่ขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Carryback) ออกจากสายพานได้ในปริมาณมาก จึงทำให้เหลือวัสดุที่มีอนุภาคเล็กและชื้นเท่านั้นที่สามารถผ่านมาจนถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) และป้องกันการโอเวอร์โหลด (Overload) ของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานจากการที่วัสดุเกาะติด (Carryback) ไหลท่วมทั้งชุด     การติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ตำแหน่งพูเล่ย์หัวขับเหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ทำให้สามารถขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพานออกได้ง่ายที่สุด เพราะ ณ ที่นี่สายพานนิ่งอยู่บนพูเล่ย์หัวขับ สายพานไม่มีการสบัดและสั่นสะเทือน และวัสดุที่ถูกขูดออกนั้นก็สามารถล่วงลงชู้ดเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้เลย โดยที่ไม่ต้องมาจัดการอะไรอีก     และเพื่อการปกป้องสายพาน และรอยต่อของสายพานไม่ให้เกิดความเสียหายนั้น มีข้อแนะนำอีกเล็กน้อย คือ ถ้าใบทำความสะอาดทำจากอีลาสโตเมอร์ เช่น โพลียูรีเทน (PU) หรือยาง (Rubber) สามารถให้ใบทำความสะอาดทำมุมป้านกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานได้ แต่ถ้าหากใบทำความสะอาดทำจากโลหะใบทำความสะอาดต้องทำมุมฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน ห้ามทำมุมป้านโดยเด็ดขาดเพราะมีโอกาสทำความเสียหายต่อสายพานอย่างมาก      ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้นจะขึ้นอยู่กับ การออกแบบ การติดตั้งให้ตรงตามตำแหน่งที่ออกแบบมาให้มากที่สุด วัสดุที่ใช้ในการทำใบทำความสะอาด และปริมาณของวัสดุที่เกาะติดตามผิวสายพานมา (Carryback) นั่นเอง


September 1, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน (Belt cleaner)

       ปกติแล้วระบบการทำความสะอาดสายพานที่มีประสิทธิภาพสูงมักจะประกอบไปด้วย อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner) กับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ทำงานควบคู่กัน ทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ติดตั้งที่ตำแหน่งพูเล่ย์หัวขับ ตรงตำแหน่งที่วัสดุถูกจ่ายออกไป ซึ่งโดยปกติเรามักจะเรียกว่า อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner) และอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) อีกหนึ่งชุดหรือมากกว่า ในตำแหน่งที่สายพานเริ่มพ้นออกมาจากพูเล่ย์หัวขับ   อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner or Primary belt Cleaner) อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นที่สอง (Secondary Belt Cleaner)  


September 1, 2008 0