Category: เครื่องทำความสะอาดสายพานโดยคนไทย

Belt Cleaner Expert Company

SCCU Secondary Curve Cleaner

         SCCU: Secondary Curve Cleaner Urethane Blade             ลักษณะการออกแบบเป็นเหมือนกับ รุ่น SCCT เกือบทุกอย่างมี แตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้ทำเป็นใบทำความสะอาดโดยรุ่น SCCU ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ โพลียูริเทน (Polyurethane: PU) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นคล้ายกับยาง แต่ลื่น และทนต่อการสึกหรอได้สูงกว่ายาง จึงทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้กับสายพานที่ต่อซ่อมด้วยโลหะหรือกิ๊บต่อสายพานได้ ซึ่งรุ่น SCCT ทำไม่ได้       


October 6, 2008 1

AHCU Primary Belt Cleaner

AHCU : At Head Cleaner Polyurethane Blade                                                                          ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ โพลียูริเทน (Polyurethane) มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่ายาง (Rubber) ทุกชนิดหลายเท่า  ส่วนลักษณะรูปแบบเหมือนกับรุ่น AHCT ทุกประการ ต่างกันที่วัสดุที่ใช้ในการทำใบทำความสะอาดเท่านั้น   ข้อดีคือไม่ทำความเสียหายให้กับสายพานในกรณีถ้าเราปรับตั้งแรงกดมากเกินกว่าค่าที่กำหนด แต่จะให้เครื่องสายพานลำเลียงสูยเสียพลังงานมากขึ้น ใบทำความสะอาดสึกเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นหรืออาจถึงขั้นที่ใบทำความสะอาดเสียหายจากแรงกดได้   ข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้กับการทำงานในอุณหภูมิสูงได้ อายุการใช้งานสั้นกว่ารุ่น AHCT          


October 6, 2008 0

AHCT Primary belt Cleaner

AHCT : At Head Cleaner Tungsten-Carbide Blade                                                                                                                        ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ ทังสเตน-คาร์ไบด์ (Tungsten-Carbide) ซึ่งมีคุณสมบัติลื่น มีความทนทานต่อการสึกหรอได้ดี แต่ข้อเสียก็คือเปราะ แตกง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก   ลักษณะของใบทำความสะอาดออกแบบให้โค้งรับกับลูกกลิ้งขับ แต่ละใบกว้าง 150 มิลลิเมตร โดยประมาณและมียางรองรับการสั่นสะเทือนของแต่ละใบ ทำให้แต่ละใบทำงานแยกอิสระจากกันอย่างแท้จริง ใบทำความสะอาดจึงมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาการสต็อกสินค้าเพราะสายพานทุกหน้ากว้างก็ใช้เหมือนกันเพียงแต่จำนวนชิ้นต่อชุดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของสายพานนั้นๆ                                 


October 6, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT

SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide            เป็นการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT ทำงานกับการลำเลียงเศษแก้วที่มีความชื้นสูง และมีทรายเจือปน กับสายพานลำเลียงหน้ากว้าง 650 mm


October 4, 2008 0

SCCT Secondary Curve Cleaner Tangsten-Carbide Blade

             SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide Blade               ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุทังสเตน-คาร์ไบด์ มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอสูง ลักษณะของใบออกแบบมาให้โค้งรับกับสายพานเพื่อให้ปลายใบแนบสนิทกับผิวของสายพานมากที่สุด และกว้างเท่ากับหน้ากว้างของสายพาน เพื่อให้ทำความสะอาดได้เต็มหน้าสายพาน             อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ ในขณะที่รุ่น SCCU ไม่สามารถใช้ได้                       


October 4, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก

ตัวอย่างการทำงานของ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก (Pre-cleaner) ของ “SOLUTION” AHC Model >> AHCU: At Head Cleaner Urethane Blade Showing>>> เอาไว้เดี๋ยวจะคอยอัพเดรตตัวอย่างมาเก็บไว้มากๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้งานให้เหมาะสมต่อไป


September 2, 2008 0