Tag: Belt scraper

Belt Cleaner Expert Company

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานกับพลังงานที่เพิ่มขึ้น

         การติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานนั้น นอกจากจะช่วยทำความสะอาดสายพานแล้วยังทำให้เครื่องสายพานลำเลียง (Belt conveyor) มีความต้องการกำลังม้าในการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน   การขูดเอาวัสดุเกาะติดย้อนกลับออกจากสายพานด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน ซึ่งเป็นการอาศัยแรงกดที่สม่ำเสมอโดยใบทำความสะอาดสายพานกระทำต่อสายพาน และแรงกดที่กระทำโดยใบทำความสะอาดสายพานนี้จะก่อให้เกิดแรงต้านหรือแรงเสียดต่อการหมุนขับเคลื่อนให้สายพานทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้น   แต่จะมีพลังงานสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน และอยู่ในช่วงที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ เพื่อแลกกับการแก้ไขปัญหาวัสดุเกาะติดสายพานย้อนกลับซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆ อีกมากมายดังที่กล่าวไว้ในบทความอื่นๆ ในเว็บไซด์แห่งนี้   กระบวนการหากำลังม้าที่ต้องการใช้ของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความเร็วและพลังงานที่สามารถเอาชนะต่อแรงเสียดทานทั้งหมดในระบบขณะเริ่มเดินเครื่อง เพื่อขับให้สายพานเคลื่อนที่ขนถ่ายลำเลียงวัสดุ ซึ่งแรงนี้หาจากแรงบิด (Torque) กระทำที่เพลาของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างสายพานกับใบทำความสะอาดสายพาน (Coefficient of friction) และแรงยึดเกาะของวัสดุติดสายพานย้อนกลับ (Carryback Cohesive strength) เพราะค่าต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อแรงเสียดทานที่เกิดเพิ่มขึ้นของระบบนั่นเอง  การคำนวณค่ากำลังม้าที่ต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน นั้นสามารถหาได้โดยใช้สมการ  F (lbs)   = BDW (inch) x Load (lbs/inch)                                    (1)  Horsepower (hp) = [F (lbs) x f x v (ft/min)]/33,000                  …
Read more


October 20, 2008 1

SCCU Secondary Curve Cleaner

         SCCU: Secondary Curve Cleaner Urethane Blade             ลักษณะการออกแบบเป็นเหมือนกับ รุ่น SCCT เกือบทุกอย่างมี แตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้ทำเป็นใบทำความสะอาดโดยรุ่น SCCU ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ โพลียูริเทน (Polyurethane: PU) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นคล้ายกับยาง แต่ลื่น และทนต่อการสึกหรอได้สูงกว่ายาง จึงทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้กับสายพานที่ต่อซ่อมด้วยโลหะหรือกิ๊บต่อสายพานได้ ซึ่งรุ่น SCCT ทำไม่ได้       


October 6, 2008 1

AHCU Primary Belt Cleaner

AHCU : At Head Cleaner Polyurethane Blade                                                                          ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ โพลียูริเทน (Polyurethane) มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่ายาง (Rubber) ทุกชนิดหลายเท่า  ส่วนลักษณะรูปแบบเหมือนกับรุ่น AHCT ทุกประการ ต่างกันที่วัสดุที่ใช้ในการทำใบทำความสะอาดเท่านั้น   ข้อดีคือไม่ทำความเสียหายให้กับสายพานในกรณีถ้าเราปรับตั้งแรงกดมากเกินกว่าค่าที่กำหนด แต่จะให้เครื่องสายพานลำเลียงสูยเสียพลังงานมากขึ้น ใบทำความสะอาดสึกเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นหรืออาจถึงขั้นที่ใบทำความสะอาดเสียหายจากแรงกดได้   ข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้กับการทำงานในอุณหภูมิสูงได้ อายุการใช้งานสั้นกว่ารุ่น AHCT          


October 6, 2008 0

AHCT Primary belt Cleaner

AHCT : At Head Cleaner Tungsten-Carbide Blade                                                                                                                        ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ ทังสเตน-คาร์ไบด์ (Tungsten-Carbide) ซึ่งมีคุณสมบัติลื่น มีความทนทานต่อการสึกหรอได้ดี แต่ข้อเสียก็คือเปราะ แตกง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก   ลักษณะของใบทำความสะอาดออกแบบให้โค้งรับกับลูกกลิ้งขับ แต่ละใบกว้าง 150 มิลลิเมตร โดยประมาณและมียางรองรับการสั่นสะเทือนของแต่ละใบ ทำให้แต่ละใบทำงานแยกอิสระจากกันอย่างแท้จริง ใบทำความสะอาดจึงมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาการสต็อกสินค้าเพราะสายพานทุกหน้ากว้างก็ใช้เหมือนกันเพียงแต่จำนวนชิ้นต่อชุดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของสายพานนั้นๆ                                 


October 6, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (ภาคต่อ)

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนที่สองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner)   จัดเป็น Secondary Belt Cleaner ประเภทหนึ่ง ในเครื่องสายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่ไปมาได้สองทางนั้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานทั้งสองทาง คือ ช่วงพูเล่ย์หัวขับ(Head Pulley) และพูเล่ย์ตาม (Tail Pulley) เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ทั้งขาไปและขากลับ ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้น (Pre Cleaner) ควบคู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบที่ใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนสองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner) ซึ่งต้องออกแบบมาให้ติดตั้งให้ใบทำความสะอาดทำมุมฉากกับสายพาน พร้อมด้วยระบบปรับตั้งแรงกดต้องกระทำในทิศทางขึ้นลง ตั้งฉากกับสายพานเสมอด้วยเช่นกัน   อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบหมุน (Rotary Belt Cleaner)   ลักษณะเหมือนลูกกลิ้งรีเทริ์น แต่มีคลีบเกลียวทำจากยาง หรือโพลียูรีเทน เป็นเกลียววนซ้าย และวนขวา โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกึ่งกลางของลูกกลิ้ง ชุดลูกกลิ้งมีทั้งแบบที่หมุนไปตามแรงขับของสายพาน (Freewheeling) และแบบที่ใช้ต้นกำลังจากแหล่งข้างนอกมาขับเช่นมอเตอร์ (Driven)   หลักการทำงานก็คือ เมื่อสายพานเคลื่อนไปจะพาให้ชุดลูกกลิ้งหมุน และที่สันเกลียวซึ่งสัมผัสกับผิวของสายพานก็จะเป็นแรงกดทำให้วัสดุเกาะติดตามผิวสายพานหลุดร่วงออกได้  อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานชนิดนี้สามารถใช้งานกับสายพานที่มีการต่อซ่อมด้วยกิ๊บ ส่วนประสิทธิภาพในการทำงานนั้นไม่ค่อยมากนัก   อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแปรงปัด (Brush Belt…
Read more


October 5, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT

SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide            เป็นการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT ทำงานกับการลำเลียงเศษแก้วที่มีความชื้นสูง และมีทรายเจือปน กับสายพานลำเลียงหน้ากว้าง 650 mm


October 4, 2008 0

SCCT Secondary Curve Cleaner Tangsten-Carbide Blade

             SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide Blade               ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุทังสเตน-คาร์ไบด์ มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอสูง ลักษณะของใบออกแบบมาให้โค้งรับกับสายพานเพื่อให้ปลายใบแนบสนิทกับผิวของสายพานมากที่สุด และกว้างเท่ากับหน้ากว้างของสายพาน เพื่อให้ทำความสะอาดได้เต็มหน้าสายพาน             อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ ในขณะที่รุ่น SCCU ไม่สามารถใช้ได้                       


October 4, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก II

AHCT : At Head Cleaner Tungsten-carbide Blade เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นแรกอีกรุ่นหนึ่ง ของ “SOLUTION” ที่เหมาะสมกับสายพานลำเลียงวัสดุจำพวกที่มีความสามารถในการทำให้เกิดการสึกหรอสูง เช่น แก้ว ขี้เถ้าของถ่านหิน ฯลฯ ในกรณีที่นำมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนี้ เป็นเหมืองหินแห่งหนึ่ง วัสดุมีดินเหนียว และน้ำเจือปนอยู่ หวังว่าคงเป็นอีกตัวอย่างที่อาจจะสามารถช่วยในการพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานให้เหมาะสมกับงาน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยของเรา


September 6, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นที่สอง (Secondary Belt Cleaner)

ออกแบบมาเพื่อขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Carryback) ที่เหลือสามารถผ่านมาจากอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้นมาได้ ซึ่งวัสดุที่สามารถผ่านมาได้นั้นจะมีความสามารถในการยึดเกาะสูง ความชื้นสูง และอนุภาคขนาดละเอียดมาก โดยในบางครั้งอาจต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) มากกว่าหนึ่งชุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความสะอาดในระดับไหน   ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดคือ จุดที่สายพานเริ่มเคลื่อนที่ผ่านพ้นพูเล่ย์หัวขับสายพานออกมาแล้ว เพราะวัสดุที่ขูดออกจะได้ไม่ตกสะสมตามผนังชู้ด และสามารถตกลงไปตามแนวการไหลของวัสดุหลักลงสู่กระบวนการถัดไปได้ง่าย แต่ถ้าหากชู้ดแคบจนไม่สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่แนะนำไว้ในข้างต้นได้   ก็ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ให้อยู่ในตำแหน่งก่อนถึงสนับพูเล่ย์ (Snub Pulley) ลูกกลิ้งรีเทริ์น (Return roller) หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) เพื่อขูดเอาวัสดุออกก่อนที่จะไปสะสมตามชิ้นส่วนที่กล่าวมา ในบางครั้งอาจต้องใช้ลูกกลิ้งดันสายพานด้านตรงข้ามกับที่ใบทำความสะอาดสายพานสัมผัส (Opposite roller to stabilize) กับสายพาน เพื่อลดการสั่นและการสะบัดของสายพาน เพื่อให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   วัสดุที่ทำใบทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) ส่วนมากมักจะทำจากโลหะ เช่น เหล็ก หรือ ทังสเตน เพื่อให้สามารถขูดวัสดุที่เหนียวติดผิวสายพานออกได้ง่ายขึ้น แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถใช้วัสดุแข็งเหล่านี้ได้เพราะ สายพานมีข้อจำกัด เช่น การต่อสายพานด้วยกิ๊บต่อสายพานไม่สามารถใช้ใบทำความสะอาดที่ทำจากทังสเตนได้…
Read more


September 3, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้น (Pre-Cleaner or Primary belt Cleaner)

เป็นอุปกรณ์ที่ขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพาน (Carryback) ออกจากสายพานได้ในปริมาณมาก จึงทำให้เหลือวัสดุที่มีอนุภาคเล็กและชื้นเท่านั้นที่สามารถผ่านมาจนถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (Secondary Cleaner) และป้องกันการโอเวอร์โหลด (Overload) ของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานจากการที่วัสดุเกาะติด (Carryback) ไหลท่วมทั้งชุด     การติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ตำแหน่งพูเล่ย์หัวขับเหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ทำให้สามารถขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพานออกได้ง่ายที่สุด เพราะ ณ ที่นี่สายพานนิ่งอยู่บนพูเล่ย์หัวขับ สายพานไม่มีการสบัดและสั่นสะเทือน และวัสดุที่ถูกขูดออกนั้นก็สามารถล่วงลงชู้ดเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้เลย โดยที่ไม่ต้องมาจัดการอะไรอีก     และเพื่อการปกป้องสายพาน และรอยต่อของสายพานไม่ให้เกิดความเสียหายนั้น มีข้อแนะนำอีกเล็กน้อย คือ ถ้าใบทำความสะอาดทำจากอีลาสโตเมอร์ เช่น โพลียูรีเทน (PU) หรือยาง (Rubber) สามารถให้ใบทำความสะอาดทำมุมป้านกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานได้ แต่ถ้าหากใบทำความสะอาดทำจากโลหะใบทำความสะอาดต้องทำมุมฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน ห้ามทำมุมป้านโดยเด็ดขาดเพราะมีโอกาสทำความเสียหายต่อสายพานอย่างมาก      ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นต้นจะขึ้นอยู่กับ การออกแบบ การติดตั้งให้ตรงตามตำแหน่งที่ออกแบบมาให้มากที่สุด วัสดุที่ใช้ในการทำใบทำความสะอาด และปริมาณของวัสดุที่เกาะติดตามผิวสายพานมา (Carryback) นั่นเอง


September 1, 2008 0