Tag: ยางปาดสายพาน

Belt Cleaner Expert Company

SCCU Secondary Curve Cleaner

         SCCU: Secondary Curve Cleaner Urethane Blade             ลักษณะการออกแบบเป็นเหมือนกับ รุ่น SCCT เกือบทุกอย่างมี แตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้ทำเป็นใบทำความสะอาดโดยรุ่น SCCU ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ โพลียูริเทน (Polyurethane: PU) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นคล้ายกับยาง แต่ลื่น และทนต่อการสึกหรอได้สูงกว่ายาง จึงทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้กับสายพานที่ต่อซ่อมด้วยโลหะหรือกิ๊บต่อสายพานได้ ซึ่งรุ่น SCCT ทำไม่ได้       


October 6, 2008 1

AHCU Primary Belt Cleaner

AHCU : At Head Cleaner Polyurethane Blade                                                                          ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ โพลียูริเทน (Polyurethane) มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่ายาง (Rubber) ทุกชนิดหลายเท่า  ส่วนลักษณะรูปแบบเหมือนกับรุ่น AHCT ทุกประการ ต่างกันที่วัสดุที่ใช้ในการทำใบทำความสะอาดเท่านั้น   ข้อดีคือไม่ทำความเสียหายให้กับสายพานในกรณีถ้าเราปรับตั้งแรงกดมากเกินกว่าค่าที่กำหนด แต่จะให้เครื่องสายพานลำเลียงสูยเสียพลังงานมากขึ้น ใบทำความสะอาดสึกเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นหรืออาจถึงขั้นที่ใบทำความสะอาดเสียหายจากแรงกดได้   ข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้กับการทำงานในอุณหภูมิสูงได้ อายุการใช้งานสั้นกว่ารุ่น AHCT          


October 6, 2008 0

AHCT Primary belt Cleaner

AHCT : At Head Cleaner Tungsten-Carbide Blade                                                                                                                        ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุ ทังสเตน-คาร์ไบด์ (Tungsten-Carbide) ซึ่งมีคุณสมบัติลื่น มีความทนทานต่อการสึกหรอได้ดี แต่ข้อเสียก็คือเปราะ แตกง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก   ลักษณะของใบทำความสะอาดออกแบบให้โค้งรับกับลูกกลิ้งขับ แต่ละใบกว้าง 150 มิลลิเมตร โดยประมาณและมียางรองรับการสั่นสะเทือนของแต่ละใบ ทำให้แต่ละใบทำงานแยกอิสระจากกันอย่างแท้จริง ใบทำความสะอาดจึงมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาการสต็อกสินค้าเพราะสายพานทุกหน้ากว้างก็ใช้เหมือนกันเพียงแต่จำนวนชิ้นต่อชุดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของสายพานนั้นๆ                                 


October 6, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง (ภาคต่อ)

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนที่สองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner)   จัดเป็น Secondary Belt Cleaner ประเภทหนึ่ง ในเครื่องสายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่ไปมาได้สองทางนั้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานทั้งสองทาง คือ ช่วงพูเล่ย์หัวขับ(Head Pulley) และพูเล่ย์ตาม (Tail Pulley) เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ทั้งขาไปและขากลับ ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้น (Pre Cleaner) ควบคู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบที่ใช้งานกับสายพานที่เคลื่อนสองทิศทาง (Reversible Belt Cleaner) ซึ่งต้องออกแบบมาให้ติดตั้งให้ใบทำความสะอาดทำมุมฉากกับสายพาน พร้อมด้วยระบบปรับตั้งแรงกดต้องกระทำในทิศทางขึ้นลง ตั้งฉากกับสายพานเสมอด้วยเช่นกัน   อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบหมุน (Rotary Belt Cleaner)   ลักษณะเหมือนลูกกลิ้งรีเทริ์น แต่มีคลีบเกลียวทำจากยาง หรือโพลียูรีเทน เป็นเกลียววนซ้าย และวนขวา โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกึ่งกลางของลูกกลิ้ง ชุดลูกกลิ้งมีทั้งแบบที่หมุนไปตามแรงขับของสายพาน (Freewheeling) และแบบที่ใช้ต้นกำลังจากแหล่งข้างนอกมาขับเช่นมอเตอร์ (Driven)   หลักการทำงานก็คือ เมื่อสายพานเคลื่อนไปจะพาให้ชุดลูกกลิ้งหมุน และที่สันเกลียวซึ่งสัมผัสกับผิวของสายพานก็จะเป็นแรงกดทำให้วัสดุเกาะติดตามผิวสายพานหลุดร่วงออกได้  อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานชนิดนี้สามารถใช้งานกับสายพานที่มีการต่อซ่อมด้วยกิ๊บ ส่วนประสิทธิภาพในการทำงานนั้นไม่ค่อยมากนัก   อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบแปรงปัด (Brush Belt…
Read more


October 5, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT

SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide            เป็นการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่น SCCT ทำงานกับการลำเลียงเศษแก้วที่มีความชื้นสูง และมีทรายเจือปน กับสายพานลำเลียงหน้ากว้าง 650 mm


October 4, 2008 0

SCCT Secondary Curve Cleaner Tangsten-Carbide Blade

             SCCT: Secondary Curve Cleaner Tungsten-Carbide Blade               ใบทำความสะอาดทำจากวัสดุทังสเตน-คาร์ไบด์ มีคุณสมบัติลื่น และทนต่อการสึกหรอสูง ลักษณะของใบออกแบบมาให้โค้งรับกับสายพานเพื่อให้ปลายใบแนบสนิทกับผิวของสายพานมากที่สุด และกว้างเท่ากับหน้ากว้างของสายพาน เพื่อให้ทำความสะอาดได้เต็มหน้าสายพาน             อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานรุ่นนี้สามารถใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ ในขณะที่รุ่น SCCU ไม่สามารถใช้ได้                       


October 4, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก II

AHCT : At Head Cleaner Tungsten-carbide Blade เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นแรกอีกรุ่นหนึ่ง ของ “SOLUTION” ที่เหมาะสมกับสายพานลำเลียงวัสดุจำพวกที่มีความสามารถในการทำให้เกิดการสึกหรอสูง เช่น แก้ว ขี้เถ้าของถ่านหิน ฯลฯ ในกรณีที่นำมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนี้ เป็นเหมืองหินแห่งหนึ่ง วัสดุมีดินเหนียว และน้ำเจือปนอยู่ หวังว่าคงเป็นอีกตัวอย่างที่อาจจะสามารถช่วยในการพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานให้เหมาะสมกับงาน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยของเรา


September 6, 2008 0

การทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก

ตัวอย่างการทำงานของ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นแรก (Pre-cleaner) ของ “SOLUTION” AHC Model >> AHCU: At Head Cleaner Urethane Blade Showing>>> เอาไว้เดี๋ยวจะคอยอัพเดรตตัวอย่างมาเก็บไว้มากๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้งานให้เหมาะสมต่อไป


September 2, 2008 0

อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียง (Belt Cleaner) I

การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานลำเลียงในประเทศไทย             เราสามารถแยกออกเป็นสองทางหลักๆ คือ อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และสองเป็นชนิดที่เราทำกันเองในบ้านเรา ซึ่งทั้งสองทางนั้นพอจะทำความรู้จักดังจะกล่าวกันต่อไปนี้                 อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ (OEM) ด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีที่มีมากมายกว่าเรานั้นทำให้งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องนี้ก้าวหน้ากว่าเราไปมาก และโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับเครื่องมักจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงอยู่แล้ว เพียงแต่มีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานไม่สามารถทำงานได้เต็มความสามารถ ยกตัวอย่างเช่นความเข้าใจในการปรับตั้งและตรวจเช็คบำรุงรักษาให้เหมาะสมกับค่าที่ออกแบบมาจากโรงงานผู้ผลิตเนื่องจากบริษัทต่างประเทศเหล่านั้นไม่มีผู้แทนในบ้านเมืองของเราที่จะมาทำความเข้าใจ หรือมาช่วยในการปรับตั้งที่ถูกต้อง ปัญหาอีกเรื่องเป็นเรื่องของอะไหล่ (Sparepart) มักไม่ค่อยมีรองรับส่วนมากแล้วเมื่อใบทำความสะอาดสายพานหมดอายุแล้วทางลูกค้าผู้ใช้งานต้องสั่งซื้อเข้ามาจัดเก็บไว้เอง เสียทั้งเวลาและเงินทองในการสต็อค และสำหรับใบทำความสะอาดที่ทำจากวัสดุพวกโพลียูริเทน จะเสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้หากเราเก็บไว้เป็นเวลาที่นานเกินไป               อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานที่ทำเองภายในประเทศ (Home Made Belt Cleaner) เท่าที่เห็นเป็นการนำเอาเศษสายพานลำเลียงมายึดเข้ากับเหล็กแล้วไปยึดกับโครงสร้างของเครื่องสายพานลำเลียง ณ ตำแหน่งใต้พูเล่ย์หัวขับ เพื่อช่วยขูดเอาวัสดุที่เกาะติดผิวสายพานออก แต่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าใดนัก และจริงๆแล้วการเอาเศษสายพานมาเป็นใบทำความสะอาดสายพานนั้น ส่วนชั้นผ้าใบที่แทรกอยู่ระหว่างกลางนั้นจะขูดกับผิวของสายพานทำให้เกิดการสึกหรอของ ผิวชั้นบนของสายพาน (Top Cover) มากขึ้น และการที่เอายางมาถูกับยางนั้นจะเกิดแรงเสียดทานที่สูงขึ้น สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น และที่สำคัญเมื่อสัมประสิทธิ์ระหว่างยางกับยางมันสูงก็มีผลใบทำความสะอาดลู่ไปทางเดียวกับสายพานประกอบกับความอ่อนตัวได้ง่ายของยาง นั่นเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดมีน้อย ข้อดีก็คือ ราคาถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานแบบอื่นๆ               ก่อนจะพูดกันถึงเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานในแต่ละประเภทนั้นขอให้เราได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ทำเป็นใบทำความสะอาดว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง เพราะเป็นส่วนที่สำคัญมากเนื่องจากเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับผิวสายพานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบหลายอย่างต่อเครื่องสายพานลำเลียงเช่น ความสิ้นเปลืองพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานในระบบเพิ่มขึ้น หรือประสิทธิภาพของการทำความสะอาด…
Read more


August 19, 2008 0